Olet täällä

Games, Peleistä liiketoimintaa

Games, Peleistä liiketoimintaa

Tunnus: BUS8LH020
Laajuus: 10 op
Ajoitus: sopimuksen mukaan
Kieli: suomi ja englanti
OPS: HH:n koulutusohjelmat
Opintojakson taso: ammattiopinnot tai vapaasti valittavat
Opintojakson tyyppi: valinnainen

Kuvaus 

Games, Peleistä liiketoimintaa ( http://nystartup.fi/games/ ) on sovellutus NY Start Up -ohjelmasta. GAMES! –kurssi yhdistää pelien kehittämisen ja yrittäjyyden. Se on tarkoitettu sinulle mikäli olet devaaja, tuottaja, artisti, designeri, businessvelho tai hyvinvointialan, kulttuurin ja taiteen, matkailun, tekniikan (+lisää oma alasi) osaaja!

NY Start Up ( http://nystartup.fi/ ) on ohjelma, jossa opiskelijat perustavat opintojakson ajaksi oikealla rahalla toimivan NY-yrityksen. Yritys toimii ideoiden testilaboratoriona, tarjoaa mahdollisuuden soveltaa työelämätaitoja käytäntöön oman yrityksen kautta ja antaa opiskelijalle kuvan siitä, millaista on työskennellä omassa tai pienessä yrityksessä. Lisäksi opintojaksolla on mahdollisuus verkostoitua muiden NY-opiskelijoiden kanssa.

Opintojakso on suunniteltu soveltuvaksi eri alojen opiskelijoille. Perustiedot liiketaloudesta – tai muusta alasta - eivät ole haitaksi, mutta opintojakson vahvuudet perustuvat sen poikkitieteellisyyteen ja yhdessä tekemiseen. Mukaan tullessa ei tarvitse olla omaa valmista liikeideaa tiedossa. Tärkeintä on halu ja innostus lähteä luomaan uutta ja oppimaan oman tekemisen kautta. 

Opiskelijat muodostavat pienryhmiä ja perustavat ryhmissä yrityksen lukuvuoden ajaksi. Yritys toimii oikeilla markkinoilla tarjoten tuotteita tai palveluita asiakkaille. NY Start Up tarjoaa erinomaisen pohjan omien ideoiden testaamiseen ja liiketoiminnassa tarvittavien taitojen kehittämiseen. Perustettavan yrityksen toiminta on verotonta 8.500 euroon saakka. Vastaavia opintoja järjestetään samanaikaisesti muissa korkeakouluissa ympäri Suomea. Työskentely huipentuu valtakunnalliseen finaaliin, jossa opiskelijat kilvoittelevat keskenään parhaasta yritysideasta. Voittajatiimi pääsee edustamaan Suomea Eurooppa-tasolla.

Kurssi on osa eurooppalaista JA Start Up Program -kokonaisuutta, ja vastaavanlaisia kursseja järjestetään eri Euroopan maissa. Suomessa NY Start Up on korkeakoulujen yhteinen ohjelma, jota hallinnoi Nuori Yrittäjyys Ry (http://nuoriyrittajyys.fi/  ). Pääkaupunkiseudulla opintojakso toteutetaan yhdessä eri korkeakoulujen kanssa. Opiskelijatiimit kootaan monialaisiksi.

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opintojaksolle ei ole edeltävyysehtoja. Opintojakso voidaan liittää Liiketalouden yrittäjyysopintojen syventäviin opintokokonaisuuksiin tai vapaasti valittaviin. Opintojakso sopii hyvin kenelle tahansa opiskelijalle, jota yrittäjyys aiheena kiinnostaa. Opintojaksolla voi korvata ”Aloittavan yrityksen liiketoiminnan suunnittelu” –opintojakson.

 

Osaamistavoitteet

Yrittäjyys on uusien mahdollisuuksien ja ratkaisujen luomista epävarmoissa oloissa. Se on innovatiivista toimintaa, jonka

tuloksena olemassa olevat yritykset uudistuvat ja uusia yrityksiä syntyy. Lisäksi yrittäjänä toimiminen voi olla monessa ammatissa keskeinen työn tekemisen muoto. Ohjelman tavoitteena on tarjota opiskelijoille käytännön kokemuksia yrittäjyydestä sekä tilaisuus soveltaa oppimaansa tietopohjaa aidossa liiketoimintaympäristössä. Opintojakson jälkeen opiskelijoilla on omakohtaista kokemusta yritysideoiden hahmottamisesta, testaamisesta ja yritystoiminnan käynnistämisestä

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Opintojaksoa ei voi AHOT’oida tai hyväksilukea. Jos olet aikaisemmin osallistunut esim. toisen asteen Nuori Yrittäjyys –koulutukseen, ota yhteyttä vastuuopettajiin.

Työelämäyhteydet
Nuori Yrittäjyys tekee yhteistyötä monien suomalaisten sekä kansainvälisten yritysten kanssa, mm. Microsoft ja Roschier Asianajotoimisto.

Kansainvälisyys
Haaga-Helian paras tiimi pääsee Suomen Mestaruus -kilpailuihin. Suomesta lähetetään voittajatiimi Euroopan Mestaruus –kilpailuihin.

Sisältö

NY Start up’n ohjelmarunko:

 1. tiimiytyminen (mahdollisuuksien hahmottaminen ja tiimiytyminen)
 2. ideointi ja yritys
 3. liiketoimintamallin kehittäminen ja liikeidean testaaminen (liiketoimintasuunnitelma)
 4. yritykset toiminnassa
 5. tulevaisuuden suunnitelmat

Lisäksi:

 • aloitusleiri
 • sparraukset ja tiimitapaamiset myös muiden korkeakoulujen kanssa
 • lähiopetus
 • oppimipäiväkirjat (3 kpl) sekä loppuraportti
 • Online-tehtävät
 • valmistautuminen NY Start Up –kilpailuun (mm. hissipuhe/pitchaus)
 • valitut tiimit pääsevät NY Start Up –finaaliin (Suomen Mestaruus)
 • yksi tiimi pääsee mukaan NY Start Up -Euroopan Mestaruus -kilpailuihin

Aikataulu

Kesto 3-4 periodia. NY Start up -ohjelma tehdään yhdessä pääkaupunkiseudun korkeakoulujen kanssa ja aikataulu muokataan yhteisesti opintojakson edetessä. Ohjelmaan sisältyy vierailijoita, yritystapaamisia, workshopeja ja asiantuntijasparraajien tapaamisia, joista sovitaan sitä mukaa, kun ohjelmassa edetään. SM–kilpailut ja EM–kilpailu järjestetään NY-organisaation toimesta.

Oppimistavat

 • tiimitapaamiset (ml. NY Start Up -Team –oppimisportaali) 80-120 h
 • lähiopetus ja henkilökohtainen konsultointi 30–70 h
 • itsenäinen oppiminen (ml. Ny Start Up –oppimisportaali) 80–120 h
 • NY Start Up –kilpailu 20–150  http://nystartup.fi

 

Osaamistavoitteet

Osaamistaso 1-2

Osaamistaso 3-4

Osaamistaso 5

Opiskelija tietää, mitä yrittäjämäinen toimintatapa tarkoittaa. Hän tietää ideoinnin ja yritystoiminnan suunnittelun vaiheet ja osaa olla tiimin jäsen. Hän seuraa kehittymistään oppimispäiväkirjassa. Hän osaa luetella yrittäjältä vaadittavat osaamiset ja tietää, mitä haasteita on yritystoiminnan aloittamisessa tai kehittämisessä. Opiskelija osaa tehdä liiketoimintamallin ja liiketoimintasuunnitelman oman yritystoiminnan aloittamiseksi.

 

Opiskelija hallitsee yrityksen ideoinnin, suunnittelun ja perustamisen vaiheet. Hän osaa toimia aktiivisesti tiimin jäsenenä. Opiskelija tietää hyvin, mitä oman yritystoiminnan aloittamiseen tarvitaan. Hän seuraa analyyttisesti kehittymistään oppimispäiväkirjassa. Hän pystyy tarvittaessa toimimaan yrittäjämäisesti ja havaitsee erilaisia mahdollisuuksia ympäristössään. Opiskelija osaa tehdä hyvän liiketoimintasuunnitelman oman tai toisen yrittäjän yritystoiminnan aloittamiseksi.

 

Opiskelija hallitsee yrityksen ideoinnin, suunnittelun ja perustamisen vaiheet hyvin. Hän osaa toimia rakentavasti innovatiivisen tiimin vetäjänä ja jäsenenä. Hän seuraa analyyttisesti kehittymistään oppimispäiväkirjassa ja pyrkii tietoisesti jatkuvaan kehittymiseen. Hän pystyy hyödyntämään erilaisia mahdollisuuksia ympäristössään. Hän tunnistaa ja arvioi yrittäjän osaamistarpeita kiitettävästi ja toimii itse yrittäjämäisesti. Hän tietää, mitä haasteita yritystoiminnan aloittamisessa on ja osaa kiitettävästi ratkaista eteen tulevia ongelmia. Hän osaa suunnitella, kehittää ja arvioida yrityksen toimintaa liiketoimintamallin avulla sekä tehdä toteuttamiskelpoisen liiketoimintasuunnitelman.

 

 

Arviointi:

100% yrittäjämäinen ote; tekee kiitettävästi pyydetyt tehtävät.

 

Vastuuopettajat
Tarja Römer-Paakkanen

Maija Suonpää

Tarja Jokinen

Ilkka Malinen

Oppimateriaalit
Nuori Yrittäjyys -oppimisympäristö sekä erikseen sovittava materiaali.