Olet täällä

Business Intelligence

Business Intelligence

Tunnus: BIG4TN022
Laajuus: 5 op
Ajoitus: 4. lukukausi
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: profiiliopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kurssin, opiskelija:

 • ymmärtää liiketoimintatiedon hallinnan merkityksen kilpailuetuna nykypäivän liiketoiminnassa
 • tuntee liiketoimintatiedon hallinnan peruskäsitteet ja menetelmät kuten tiedon louhinta, erilaiset tietovarastot, reaaliaikaiset tietovarastot, heterogeeniset tietovarastot, liiketoimintatiedon analysointi
 • ymmärtää Business Intelligence-järjestelmän toteuttamisprosessin eri vaiheet ja osaa soveltaa niitä rajattuun ongelmaan
 • osaa hyödyntää joitakin BI-työkaluja liiketoimintatiedon analysoimisessa
 • uudet trendit liiketoimintatiedon analysoinnissa

Kurssin sisältö

 • Liiketoimintatiedon hallinnan käsitteiden ja toimintakentän esittely käytännön tapauksen kautta
 • Liiketoimintatiedon hallinnan menetelmiä ja työvälineitä
 • Työpajat, joissa menetelmien ja työvälineiden hyödyntämistä harjoitellaan
 • Uudet trendit BI:ssä

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Perustiedot liiketoimintaprosesseista ja tiedonhallinnasta yleisesti.

Arviointi

Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla 1 – 5

Arvosana 1

 • tunnistaa BI:n merkityksen kilpailuetuna nykypäivän liiketoiminnassa
 • tuntee BI:n peruskäsitteitä ja menetelmiä
 • tunnistaa BI-järjestelmän toteuttamisprosessin eri vaiheita
 • osaa hyödyntää jotakin BI-työkalua liiketoimintatiedon analysoimisessa
 • tunnistaa joitakin uusia trendejä liiketoimintatiedon analysoinnissa

Arvosana 3

 • ymmärtää BI:n merkityksen kilpailuetuna nykypäivän liiketoiminnassa
 • tuntee BI:n peruskäsitteet ja menetelmät
 • ymmärtää BI-järjestemän toteuttamisprosessin eri vaiheet ja osaa soveltaa niitä rajattuun ongelmaan
 • osaa hyödyntää joitakin BI-työkaluja liiketoimintatiedon analysoimisessa
 • tuntee joitakin uusia trendejä liiketoimintatiedon analysoinnissa

Arvosana 5

 • ymmärtää erinomaisesti BI:n merkityksen kilpailuetuna nykypäivän liiketoiminnassa
 • tuntee erittäin hyvin BI:n peruskäsitteet ja menetelmät
 • ymmärtää hyvin BI-järjestelmän toteuttamisprosessin eri vaiheet ja osaa soveltaa sitä
 • osaa hyödyntää erinomaisesti joitakin BI-työkaluja liiketoimintatiedon analysoimisessa
 • tuntee lukuisia uusia trendejä liiketoimintatiedon analysoinnissa

Materiaalit

 • Jay Liebowitz: Business Analytics: An Introduction, 2014. CRC Press.
 • Business Intelligence Applied: Michael S. Gendron, John Wiley & sons 2013.
 • Muut oppimisalustalta löytyvät materiaalit

Arviointi

Tehtävät 50%
Projekti 50%

Oppimistehtävät

Kokonaisuus 1: Business Intelligence: perusteet
Kokonaisuus 2: Johdon BI
Kokonaisuus 3: Tiedon louhinta
Kokonaisuus:4: Big data ja BI ja muut ajankohtaiset aiheet
Projektityö

Työelämäyhteydet

Yritystapaukset ja mahdolliset yritysvierailut

Kansainvälisyys

Materiaalit ovat pääosin englanninkielisiä ja kansainvälisiä.

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

 • Lähi- ja/tai virtuaaliopetus
 • Soveltavat tehtävät, projekti ja itsenäinen opiskelu
 • Opintojaksoon sisältyy oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettajat

Anne-Maritta Talaslahti, Lili Aunimo