Olet täällä

Opintojen suoritusjärjestys - Liiketoiminnan kehittämisen koulutusohjelma ( vuoden 2014 aloitusryhmään asti Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma)

Opintojen suoritusjärjestys - Liiketoiminnan kehittämisen koulutusohjelma ( vuoden 2014 aloitusryhmään asti Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma)

Vuonna 2012 ja sen jälkeen aloittaneiden opetussuunnitelmassa

Liiketoiminnan kehittämisen koulutusohjelmassa suositellaan opinnot suoritettavan siten, että ensin suoritetaan pakolliset menetelmäopinnot ja käynnistetään kehittämistehtävä eli opinnäytetyö kehittämistehtävän suunnittelun työpajassa. Muut syventävät ammattiopinnot opiskelija voi suorittaa hänelle parhaiten sopivassa järjestyksessä. Vaihtoehtoisiksi opinnoiksi kannattaa valita sellaisia opintojaksoja, jotka edesauttavat opinnäytetyön etenemistä.

Liiketoiminnan kehittämisen koulutusohjelma (YLIK) /
Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (YLI)
Tunnus Opinto-pisteet
  1. lukukausi   16
    Projektijohtaminen MET2HY103 / JAT2LU015 5
    Tapaus- ja toimintatutkimus TAI
Soveltava tutkimus ja kehittäminen

JAT2LU013
JAT2LU019 / MET2HY101

5
    Henkilökohtaisten ominaisuuksien ja osaamisen arviointi JAT2LU021 3
    Kehittämistehtävän suunnittelun työpaja JAT2LU018A 3
    Strategia käytännössä MGT2HY103 / JAT2LU017  
    Opinnäytetyön suunnitelma laaditaan    
  2. lukukausi    
    Muuttuva ryhmä TAI
Muutoksen johtaminen

JAT2LU012
MGT2HY102 / JAT2LU020

3
5
    Kvantitatiivinen tutkimus JAT2LU016 5
    Pakollisia ja vaihtoehtoisia syventäviä ammattiopintoja    
    Vapaasti valittavia opintoja    
    Opinnäytetyötä laaditaan    
  3. lukukausi    
    Pakollisia ja vaihtoehtoisia syventäviä ammattiopintoja    
    Vapaasti valittavia opintoja    
    Opinnäytetyötä laaditaan    
  4. lukukausi    
    Pakollisia ja vaihtoehtoisia syventäviä ammattiopintoja    
    Vapaasti valittavia opintoja    
    Opinnäytetyö valmistuu    
    Kehittämistehtäväesitysten työpaja JAT2LU018B 2
    Kypsyysnäyte OPI7LU001 0
  5. lukukausi    
    Mahdollisesti vielä puuttuvia opintoja    
Yhteensä   90

Vuosina 2005-2011 aloittaneiden opetussuunnitelmassa

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelman opintojen suositeltavan suoritusjärjestyksen mukaan ensin suoritetaan pakolliset menetelmäopinnot ja käynnistetään opinnäytetyö Liiketoimintaosaamisen työpajan osassa 1. Sen jälkeen voi suorittaa opiskelijalle parhaiten sopivassa järjestyksessä Liiketoimintaosaamisen teematyöpajat (markkinointi, johtaminen, taloushallinto ja yrittäjyys) sekä vapaasti valittavia syventäviä ammattiopintoja (yhteensä 27 op), joiden tavoitteena on edesauttaa opinnäytetyön etenemistä.

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (Ylempi AMK) Tunnus Opinto-pisteet
  1. lukukausi   13
    Projektijohtaminen JAT2LU011 3
    Tapaus- ja toimintatutkimus JAT2LU013 5
    Henkilökohtaisten ominaisuuksien ja osaamisen arviointi JAT2LU021 3
    Liiketoimintaosaamisen työpaja, osa 1: Hankesuunnittelu JAT2LU031A 2
    Opinnäytetyön suunnitelma laaditaan    
  2. lukukausi   10
    Muuttuva ryhmä JAT2LU012 3
    Kvantitatiivinen tutkimus JAT2LU014 4
    Liiketoimintaosaamisen työpaja, osa 2: Markkinointi JAT2LU031B 3
    Vapaasti valittavia opintoja    
    Opinnäytetyötä laaditaan    
  3. lukukausi   5
    Liiketoimintaosaamisen työpaja, osa 3: Johtaminen JAT2LU031C 3
    Yrittäjyys JAT2LU031G 2
    Vapaasti valittavia opintoja    
    Opinnäytetyötä laaditaan    
  4. lukukausi   3
    Liiketoimintaosaamisen työpaja, osa 4: Taloushallinto JAT2LU031D 3
    Vapaasti valittavia opintoja    
    Opinnäytetyötä laaditaan    
  5. lukukausi   1
    Liiketoimintaosaamisen työpaja, osa 5: Hanke-esitykset JAT2LU031E 1
    Vapaasti valittavia opintoja    
    Opinnäytetyötä laaditaan    
  6. lukukausi   31
    Liiketoimintaosaamisen työpaja, osa 6: Hanke-esitykset JAT2LU031F 1
    Vapaasti valittavia opintoja    
    Opinnäytetyö valmis THE7LU001 30
    Kypsyysnäyte OPI7LU001 0
Yhteensä   90