Olet täällä

Valmennuksen koulutus, Vierumäki, ylempi AMK-tutkinto

Valmennuksen koulutus, Vierumäki, ylempi AMK-tutkinto
Tutkintonimike: Liikunnanohjaaja (ylempi AMK)
Tutkintotaso: Ylempi AMK-tutkinto
Ohjelman laajuus: 90 opintopistettä
Ohjelman kesto: 1,5-2 vuotta
Opiskelumuoto: Työn ohessa suoritettava monimuoto-opiskelu
Arviointi:
Tutkintovaatimukset:

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 932/2014

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen: Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen periaatteisiin >>
Hakukelpoisuus ja hakeminen: Ammattikorkeakoululaki 932/2014 25§
Jatko-opinnot:
Sijoittuminen työelämään: YAMK-tutkinto suoritetaan oman työn ohessa. Opiskelijat siirtyvät usein aiempaa haastavampiin tehtäviin koulutuksen aikana.
Kansainvälistyminen:  
Työelämäyhteistyö / yhteistyö muiden toimijoiden kanssa:  

Koulutusohjelman profiili

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu suoritettavaksi enintään kahdessa vuodessa työn ohessa.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia toimia vaativissa valmentajatehtävissä sekä muissa valmennuksen asiantuntijatehtävissä. Koulutuksen lähtökohtana on urheilijalähtöinen valmennus ja tavoitteena on tuottaa ja soveltaa tietoa käytäntöön valmentajan omassa toiminta ympäristössä. Opiskelija kehittää ihmissuhdetaitojaan, itsensä kehittämisen taitojaan sekä urheiluosaamistaan käytännön.
Opiskelu toteutetaan yhteistyösssä kotimaisten ja kansainvälisten asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Koulutus tapahtuu monimuoto-opiskeluna ja opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa 1,5 - 2 vuodessa.
Opiskelu toteutetaan oman työn ohessa pääosin verkko- ja etäopiskeluna sisältäen 4-5 kolmen – neljän päivän mittaista intensiivijaksoa lukukaudessa.