Olet täällä

Opintojen suoritusjärjestys

Opintojen suoritusjärjestys

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Tunnus

op.

1. lukukausi

   
 

Opiskelu- ja työelämätaitojen kehittäminen, osa 1

COM1TN010A

3

 

Työvälineet myynnin ja palvelun ympäristössä

SAL1TN001

5

 

Viestinnän perusteet kotimaisilla kielillä

COM1TN011

5

 

Orientaatio digitaalisiin palveluihin

DIG1TN001

5

 

Orientaatio ohjelmistotuotantoon

SWD1TN001

5

 

Orientaatio ICT ja liiketoiminta

BIG1TN001

5

 

Orientaatio ICT-infrasturuktuuri

ICT1TN010

5

2. lukukausi

   
 

Innovointi ja projektityö

PRO1TN001

10

 

Yrityksen toiminnot

BUS1TN011

5

 

ICT and Business English

ENG1TN003

5

 

Vaihtoehtoisia profiiliopintoja

 

10

3. lukukausi

   
 

Opiskelu- ja työelämätaitojen kehittäminen, osa 2

COM1TN010B

2

 

Liiketoiminnan matematiikka

BUS1TN010

5

 

Monikulttuurinen työyhteisöviestintä

COM1TN012

5

 

Vaihtoehtoisia profiiliopintoja

 

15

 

Vapaasti valittavia opintoja

 

5

4. lukukausi

   
 

ICT-alan sopimukset

BUS1TN012

5

 

Vaihtoehtoisia profiiliopintoja

 

20

 

Vapaasti valittavia opintoja

 

5

5. lukukausi

   
 

ICT-ratkaisumyynti

SAL1TN002

5

 

Vaihtoehtoisia profiiliopintoja (ml. monialaprojekti/softalaprojekti)

 

20

 

Vapaasti valittavia opintoja

 

5

6. lukukausi

   
 

Työharjoittelu

 

30

7. lukukausi

   
 

Projektin johtaminen

PRO1TN003

5

 

Tutkimusprosessi

THE1TN001

5

 

Opinnäytetyö, vaihe 1

THE7HH901

5

 

Opinnäytetyö, vaihe 2

THE7HH902 5
 

Opinnäytetyö, vaihe 3

THE7HH903 5

YHTEENSÄ

 

210

Countdown