Olet täällä

Opintojaksoluettelo Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, Helsinki, monimuoto (1.8.2015 jälkeen aloittaneet)

Opintojaksoluettelo Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, Helsinki, monimuoto (1.8.2015 jälkeen aloittaneet)

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

     

Pakolliset perus- ja toimialaopinnot

Tunnus

op.

 

Perusopinnot

 

90

   

Kansainvälinen toiminta (ja viestintä)

   
   

     

Opiskelu- ja työelämätaitojen kehittäminen

COM1TA010

5

     

Viestinnän perusteet kotimaisilla kielillä, It-ruotsi
Viestinnän perusteet kotimaisilla kielillä, suomi

COM1TA011AB

COM1TA011C

5

     

ICT and Business English

ENG1TA003

5

     

Monikulttuurinen työyhteisöviestintä

COM1TA012

5

   

Palvelu ja myynti

   
     

Työvälineet myynnin ja palvelun ympäristössä

SAL1TA001

5

     

ICT-ratkaisumyynti

SAL1TA002

5

   

Projektitoiminta ja menetelmät

   
     

Innovointi ja projektityö

PRO1TA001

10

     

Projektin johtaminen

PRO1TA003

5

   

ICT, liiketoiminta ja yrittäjyys

   
     

Liiketoiminnan matematiikka

BUS1TA010

5

     

Yrityksen toiminnot

BUS1TA011

5

     

ICT-alan sopimukset

BUS1TA012

5

   

Toimialaopinnot (ammattiopinnot)

   
     

Orientaatio ohjelmistotuotantoon

SWD1TA001

5

     

Orientaatio digitaalisiin palveluihin

DIG1TA001

5

     

Orientaatio ICT-infrastruktuuriin

ICT1TA010

5

     

Orientaatio ICT ja liiketoiminta

BIG1TA001

5

     

Ajankohtaiset ICT-aiheet
(valitaan profiiliopinnoista)

 

10

           

 Vaihtoehtoiset profiiliopinnot (alustava suunnitelma)

 

60

   

ICT ja liiketoiminta (pääosin verkkototeutuksIna)

   
   

 

Toiminnanohjausjärjestelmät

BIG1TA002

5

   

 

Liiketoimintaprosessit

BIG1TA003

5

   

 

CRM liiketoiminnassa

BIG4TA020

5

   

 

Toiminnanohjausjärjestelmät 2

BIG4TA021

5

   

 

Business Intelligence

BIG4TA022

5

   

 

ICT-arkkitehtuurit

BIG4TA023

5

   

 

ICT-palvelut ja hankinnat

BIG4TA024

5

   

 

Tietohallintojohtaminen

BIG4TA025

5

   

 

Monialaprojekti

PRO4TA001

10

   

 

Muita profiiliopintoja

 

5

   

 

Tutkimusprosessi

THE1TA001

5

   

Digitaaliset palvelut (monimuotototeutuksina)

   
     

Käyttäjäkokemus

DIG1TA002

5
     

Digitaalisen palvelun protoilu

DIG1TA003

5
     

Digitaalinen liiketoiminta

DIG4TA020

5
     

Digitekniikat

DIG4TA021

5
     

Digiprojekti

DIG4TA022

5
     

DigiTuote

DIG4TA023

5
     

DigiStartUp

DIG4TA024

5
     

Monialaprojekti

PRO4TA001

10
     

Muita profiiliopintoja

  5
     

Tutkimusprosessi

THE1TA001

5
   

Ohjelmistotuotanto
(osin monimuoto-, osin päivätoteutuksina)

   
     

Ohjelmointi

SWD1TA002

5

 

 

 

Tietokannat ja tiedonhallinta

SWD1TA003

5

     

Palvelinohjelmointi

SWD4TA020

5
     

Mobiiliohjelmointi

SWD4TA021

5

     

Ohjelmistoprojekti I

SWD4TA022

10

     

Tutkimusmenetelmät

THE1TA001

5

   

ICT-infrastruktuurit (pääosin päivätoteutuksina)

   
     

Tietoturvan perusteet

ICT4TA020

5

     

Tietoverkkojen toiminta

ICT4TN023

5

     

Pilviteknologiat

ICT4TN024

5

Vapaasti valittavat opinnot

 

15

     

Vaatimusmäärittely ja vaatimuslähtöinen testaus

SWD8TD001    

                   5

     

Ruotsin kielioppi ja rakenteet

SWE8TA062

3

     

Englannin kielioppi ja rakenteet

ENG8TD062

3

     

Basic 3D Design with Blender

MUM8TA001

3

     

3D Extended Course

MUM8TA002

3

     

3D Printing

MUM8TA003

3

Työharjoittelu

   
     

Työharjoittelu

PLA6TA001

30

 

   

Perusharjoittelu

PLA6TA002A

15

     

Suuntautumisharjoittelu

PLA6TA002B

15

Opinnäytetyö

   
     

Opinnäytetyöpaja

THE7TA900

 
     

Opinnäyteseminaari

THE7TA901

 
     

Opinnäytetyö

THE7TA001

15

Yhteensä

 

210