Olet täällä

Opiskelijan ammatillinen kehittyminen, Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma, Pasila

Opiskelijan ammatillinen kehittyminen, Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma, Pasila

Esimerkkejä Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelman yksilöllisistä opintopoluista

  • Kehittämistehtävistä esimiestehtäviin

Opiskelija A työskenteli opintoja aloittaessaan julkisen hallinnon kehittämistehtävissä. Hän suuntautui opinnoissaan ICT-johtamiseen ja prosessien kehittämiseen, ja teki opinnäytetyönsä hankehallinnon kehittämisestä suuressa julkisen hallinnon   organisaatiossa, jossa on tyypillisesti useita satoja projekteja ja hankkeita käynnissä. Opintojensa loppuvaiheessa opiskelija A siirtyi hankehallintoon liittyvään esimiestehtävään.

  • Tuotannonohjauksen asiantuntijaksi

Opiskelija B työskenteli suureen kaupan alan konserniin kuuluvassa yrityksessä asiantuntija- ja kehitystehtävissä sekä projektipäällikkönä. Hän valitsi opintoihin etenkin liiketoiminnan kehittämiseen ja tuotannonohjaukseen liittyviä opintoja. Opiskelija B:n opinnäytetyö käsitteli ERP-järjestelmän kehittämistä. Juuri ennen valmistumistaan opiskelija B vaihtoi tuotannonohjaukseen liittyvään esimiestehtävään konsernin sisällä.

  • Prosessien kehittämistä

Opiskelija C työskenteli julkisen hallinnon piirissä asiantuntija- ja kehittämistehtävissä sekä projektipäällikkönä. Hänen opintonsa sisälsivät tiedonhallintaan ja prosessien kehittämiseen liittyviä kursseja, ja opinnäytetyönsä hän teki organisaation kannalta erittäin kriittisen tuotannonohjausjärjestelmän uudistamisesta. Valmistuttuaan opiskelija jatkoi samassa organisaatiossa keskittyen yhä enemmän projektipäällikön tehtäviin.

  • Teoriasta käytäntöön: liiketoimintasuunnitelman jalkauttaminen

Opiskelija D työskenteli suuressa kansainvälisessä digitaalisen tuotannon yrityksessä johtotehtävissä ja Suomen johtoryhmän jäsenenä. Hän valitsi opintoihinsa liiketoiminnan kehittämiseen ja strategiseen johtamiseen liittyviä opintoja. Opinnäytetyössään hän laati keskipitkän tähtäimen liiketoimintasuunnitelman omalle yksikölleen.  Valmistuttuaan opiskelija D jatkoi samassa yrityksessä johtaen mm. tekemänsä suunnitelman toteuttamista.

Countdown