Olet täällä

Opintojaksoluettelo, OPS 2010-2014

Opintojaksoluettelo, OPS 2010-2014
Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma, ylempi AMK   Opintopisteet
Pakolliset syventävät ammattiopinnot   32
Metodiset valmiudet   11
-Tutkimus- ja kehittämismenetelmät YTI1TV111 5
-Projektien johtaminen YTI1TV112 3
-Asiakaslähtöiset kehittämismenetelmät YTI1TV114 3
Henkilökohtaiset valmiudet   13
-Henkilökohtainen kehittyminen YTI1TV121 5
-Communication Skills in ICT YTI1TV122 3
-Esimiestyö YTI1TV123 5
Tietojärjestelmäosaamisen syventäminen   8
-Tietojärjestelmäosaamisen erityisalueiden syventäminen YTI1TV131 min. 2
-ICT:n johtaminen organisaatioissa YTI1TV132 3
-Information Architectures YTI1TV133 3
     
Opinnäytetyöprosessi   33
-Työelämän kehittämistehtävä YTI1TV041 30
-Kehittämistehtävän työpaja YTI1TV141 3
-Kypsyysnäyte THE7TV001  
     
Valinnaiset opinnot   min. 20
-Systeemityön kehittäminen YTI8TV053 5
-ICT:n laatu ja sen johtaminen YTI8TV055 5
-Ohjelmistojen tuotekehityksen johtaminen YTI8TV152 5
-Johdanto innovointiin YTI8TV154 5
-Opportunities of ICT ISM2TX330 3
-Program Management Best Practices ISM4TX410 5
-Service Management Best Practices ISM4TX510 5
-Tietojärjestelmäosaamisen erityisalueiden syventäminen 2 YTI8TV153 1 -5
     
Vapaasti valittavat opinnot   min. 5
Yhteensä   90

Countdown