Olet täällä

Palveluliiketoiminta ennakkotehtävä

Palveluliiketoiminta ennakkotehtävä

ENNAKKOTEHTÄVÄ 2014

Ennakkotehtävä koostuu kolmesta osiosta, jotka kuvataan alla. Ennakko­tehtävä kirjoitetaan koneella, ja sen pituus on kansilehden lisäksi kokonaisuudessaan enintään neljä sivua. Fonttina käytetään Arial 11 pt, rivivälillä 1 ja marginaalit rajataan 2 cm:iin.

Hakijoita pyydetään varmistamaan, että

 • Vastauksien rakenne on selkeä, johdonmukainen ja ytimekäs.
 • Käsittely on otsikonmukainen – vastaa annettuihin kysymyksiin.
 • Kokonaisuus on monipuolinen ja –tasoinen sisältäen faktoja, esimerkkejä, henkilökohtaisia näkemyksiä ja kriittistä pohdintaa.
 • Annettuja lähteitä on käytetty vastausten pohjana.
 • Vastauksien kieli on virheetöntä.
   

Osio 1: Henkilökohtainen motivaatio, osaaminen ja kehittyminen

Kuvaile ja analysoi omaa motivaatiotasi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamista kohtaan. Pohdi tekstissä seuraavia asioita:

 • Miksi haluat suorittaa ylemmän amk-tutkinnon?
 • Mitä liike-elämässä tarvittavia valmiuksia ja osaamista sinulla on nyt ja miten haluat osaamistasi kehittää?

Esittele lisäksi oma ajankäyttösuunnitelmasi ylemmän amk-tutkinnon suorittamisesta työn ohella. Opintojen laajuus on 90 opintopistettä eli 60 työviikon edellyttämä työmäärä.

(Maksimipistemäärä 10 pistettä)
 

Osio 2: Elinkeinoelämän kehityssuuntien vaikutus organisaatioon

Lue TEKESin (256/2009) ”Palvelemisesta palveluliiketoimintaan – Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana” sekä BDOn ”Service 2020:Megatrends for the decade ahead”. Pyri ennakkotehtävän toisessa osiossa annettua lähdekirjallisuutta ja mahdollisesti muita tunnistamiasi lähteitä hyödyntäen vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitkä elinkeinoelämän kehityssuunnat vaikuttavat oman organisaatiosi* (yritys, yksikkö, toimipaikka tai vastaava) toimintaan?
 • Mitkä ovat oman organisaatiosi* tulevaisuuden näkymät näiden kehityssuuntien valossa?

(Maksimipistemäärä 10 pistettä)

*) Jos et ole tällä hetkellä työssä, voit valita pohdintasi kohteeksi organisaation, joka on sinulle tuttu ja/tai muuten mielenkiintoinen.
 

Osio 3: Kohdeorganisaation kehittäminen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon aikana

Tutkintoon kuuluvan työelämän kehittämistehtävän eli opinnäytetyön laajuus on 30 op. Kehittämistehtävän avulla pyritään saamaan aikaan konkreettista muutosta kohdeorganisaatiossa. Useimmiten kohdeorganisaatio on opiskelijan oma työpaikka, mutta kohteena voi olla myös jokin muu organisaatio.

Esittele tiivistetysti oma organisaatiosi* (yritys, yksikkö, toimipaikka, osasto, jne.) toiminta ja yksi mielestäsi tärkeä liiketoiminnan kehittämiskohde. Laadi siitä alustava kehittämissuunnitelma. Suunnitelman tulee sisältää mm. seuraavat asiat:

 • Lyhyt kohdeorganisaation kuvaus
 • Kehittämiskohteen kuvaus ja kehittämishankkeen tavoitteet
 • Perustelut sille, miksi hanke on tärkeä
 • Kehittämishankkeen vaiheet ja toteutus

(Maksimipistemäärä 10 pistettä)

*) Jos et ole tällä hetkellä työssä, voit valita pohdintasi kohteeksi organisaation, joka on sinulle tuttu ja/tai muuten mielenkiintoinen.

Countdown