Olet täällä

Opintojaksoluettelo

Opintojaksoluettelo

Vuonna 2014 tai sen jälkeen aloittaneiden opiskelijoiden opetussuunnitelmassa:

Perusopinnot

Tunnus  

Opintopisteet

       
Kaikille yhteiset opinnot (30)    
       
Johtaminen (15)    
Strategia käytännössä MGT2HY103 5
Muutoksen johtaminen MGT2HY102 5
Johtamisviestintä MGT2HY101 5
Työelämän kehittämisen menetelmät (15)    
Soveltava tutkimus ja kehittäminen MET2HY101 5
Ennakointi ja toimintaympäristöanalyysin menetelmät* MET2HY102 5
Projektijohtaminen* MET2HY103 5

Excellence in Case Solving Skills*

MET4HY102

 

5

       
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot (25)      
       
Service Design ja tuotekehitys palvelutuotteissa REG3RY003 10
Developing and Managing Experiences REG3RY022 10
Talouden hallinta ja ohjaus REG3RY004 5
Strateginen henkilöstöjohtaminen REG3RY006 5
Palvelubrändin hallinta REG3RY010 5
Sähköinen liiketoiminta REG3RY016 5
Esimiehen johtajuus – työnohjaus REG3RY021 5
Vastuullinen liiketoiminta REG3RY020 5
     
Opinnäytetyö (30) REG1RY000 30
Vapaasti valittavat (5)   5
Yhteensä 90 op    

 * Excellence in Case Solving Skills -kurssin (MET4HY201) suorittamisella opiskelija voi korvata kurssin Projektijohtaminen (MGT2HY103) tai Ennakointi- ja toimintaympäristöanalyysin menetelmät (MET2HY102).