Olet täällä

Opintojaksokuvaukset

Opintojaksokuvaukset

Myyntityön koulutusohjelma, opetussuunnitelma 08

 

Kaikki myyntityön koulutusohjelman opinnot on lueteltu alla olevassa taulukossa. Opintojaksojen tunnukset on linkitetty opintojaksojen kuvauksiin.

Myyntityön koulutusohjelma Tunnus Opinto-pisteet
Perusopinnot   60
  Pakolliset perusopinnot    
    Yritystoiminnan perusteet BUS1LZ002 12
    Viestintä I COM1LZ002 3
    Myyntityö ammattina SEL1LZ003 3
    Business English ENG1LZ001 3
    Tietojenkäsittely TOO1LZ001 6
    Myyntityön matematiikka I MAT1LZ001 3
    Henkilökohtainen myyntityö SEL1LZ002 6
    Laskentatoimi ACC1LZ002 6
    Yritysoikeus LAW1LZ002 3
    Logistiikka LOG1LZ001 3
    Yritysmarkkinointi ja asiakassuhteet MAR1LZ001 6
    Affärssvenska I SWE1LZ001A 3
    Myyntityön matematiikka II MAT1LZ002 3
Ammattiopinnot   90
  Pakolliset ammattiopinnot    
    Viestintä II COM2LZ002 3
    Rahoitus ACC2LZ001 3
    Itsensä johtaminen ja tiimityö LEA2LZ002 3
    Organisaatiokäyttäytyminen LEA2LZ005 6
    Myynnin esimiestyö LEA2LZ007 3
    Affärssvenska II SWE1LZ001B 3
    Tieto- ja tutkimusmenetelmät myyntityössä MET2LZ001 9
    Ratkaisumyynti SEL2LZ004 6
    Yritystyöskentely SEL2LZ005 9
    Vastuullinen liiketoiminta - Corporate Responsibility CSR2LZ001 3
    Toiminnanohjaus LOG2LZ001 6
    Sales Presentations and Negotiation ENG2LZ002 3
    Asiakkuuksien johtaminen MAR2LZ001 3
    International Sales Competence SEL2LZ006 6
    Myynnin johtaminen SEL2LZ007 3
    Yrityksen taloudellinen toimintaympäristö ECO2LZ002 6
    Myynnin juridiikka LAW2LZ001 3
    Työoikeus LAW2LZ002 3
    Kilpailustrategiat WOR2LZ053 6
    Tutkimus- ja kehittämistyöpaja MET2LZ002 3
  Vaihtoehtoiset ammattiopinnot    
    Katso liiketalouden koulutusohjelman (Helin) ja DP in International Business - koulutusohjelman (Globban) tarjonta    
Vapaasti valittavat opinnot   15
    Valmennus Best Seller Competition -myyntikilpailuun SEL8LZ001 3

 

  Myynnin kansainvälinen viikko SEL8LZ006 3
    Best Seller Competition -myyntikilpailuun osallistuminen SEL8LZ002 1
    Täydennä myyntiosaamistasi! SEL8LZ007 3
    Rainmaker Leijona-Akatemia SEL8LZ008 3
    Trainers' House Growth Academy (THGA) SEL8LZ009 3
    English Brush-Up ENG8LZ001 3
    Matematiikan johdantokurssi MAT8LZ002 3
    Ruotsin kielen perusteita * SWE8LZ003 3
    Repetera svenska * SWE8LZ004 3
    Ostotoiminta LOG8LZ001 6
    Asiakastapahtuman järjestäminen SEL8LZ005 3
    Työharjoittelu   30
    Työharjoittelu (osat A, B ja C) PLA6LZ001A, B ja C 30
Opinnäytetyö THE7LZ003 15
    Opinnäytetyö THE7LZ003 15
    Kypsyysnäyte THE7LZ001C 0
Yhteensä   210

* Opintojakso on pakollinen kaikille niille, jotka eivät läpäise uusille opiskelijoille järjestettävää tasotestiä