Olet täällä

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus, Myyntityön ko

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus, Myyntityön ko

 

Myyntityön koulutusohjelma Opinto-
pisteet
Perusopinnot

60

      Johdanto liiketoimintaan ja ammattimaiseen myyntityöhön

30

    Asiakaskeskeinen ja kannattava markkinointi ja myyntityö

30

Ammattiopinnot

87

  Myynnin ammattilainen työyhteisössä

30

  Ratkaisumyynti ja liiketoimintaprosessit

30

  Business Management

27

Vapaasti valittavat opinnot (Ammatillisen osaamisen syventäminen)

15

Työharjoittelu

30

Opinnäytetyö

Tutkimus- ja kehittämistyöpaja

15

3

Yhteensä

 210

 

Koulutusohjelman sisältö

Haaga-Helian myyntityön koulutusohjelmasta valmistuvan tradenomin myyntiosaaminen muodostuu liiketoimintaosaamisesta, myynti- ja asiakasosaamisesta, johtamistaidoista, viestintä- ja vuorovaikutustaidoista sekä tieto-, tutkimus- ja kehittämisosaamisesta. Tarkempi koulutusohjelman sisältö on opetussuunnitelmassa ja opintojaksoluettelossa.