Olet täällä

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus, 1.8.2017 jälkeen aloittaneet

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus, 1.8.2017 jälkeen aloittaneet

Myyntityön koulutusohjelman uuden opetussuunnitelman (MYYNTI17) rakenne on seuraava:

Perusopinnot 93 op
Suuntautumisopinnot 45 op
Opinnäytetyö 15 op
Työharjoittelu 30 op
Vapaasti valittavat opinnot 27 op, vapaasti valittavissa Haaga-Helian opintotarjonnasta

 

MYYNTI17 opetussuunnitelman perusopintojen moduulit:

MYYNTI17 opetussuunnitelman suuntautumisopintojen moduulit: