Olet täällä

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Myyntityön koulutusohjelman opetussuunnitelman (MYYNTI17) rakenne on seuraava:

Perusopinnot 93 op
Suuntautumisopinnot 45 op
Opinnäytetyö 15 op
Työharjoittelu 30 op
Vapaasti valittavat opinnot 27 op, vapaasti valittavissa Haaga-Helian opintotarjonnasta

 

Perusopintojen moduulit:

Suuntautumisopintojen moduulit:

Countdown