Olet täällä

Opintojen suositeltava suoritusjärjestys

Opintojen suositeltava suoritusjärjestys

Myynti ja visuaalinen markkinointi/
Försäljning och visuell marknadsföring
Koodi Op Op
1. lukukausi   Suomenk. Opiskelijat Svenskspåkiga studerande
  Learning Camp 1 INS1PO101 5 5
  Liiketoimintaosaaminen 1 BUS1VM101 5 5
  Nordiska verksamhetsmiljön 1 OPE1VM101 5 5
  Kundorientering 1 SAL1VM101 5 5
  Självstyrning och teamarbete 1 LEA1VM101 5 5
  Nordiska studier 1 NRD1PO101 5  
  Alueopinnot 1     5
2. lukukausi      
  Learning Camp 2 INS1PO102 5 5
  Liiketoimintaosaaminen 2 BUS1VM102 5 5
  Nordiska verksamhetsmiljön 2 OPE1VM102 5 5
  Kundorientering 2 SAL1VM102 5 5
  Självstyrning och teamarbete 2 LEA1VM102 5 5
  Nordiska studier 2 NRD1PO102 5  
  Alueopinnot 2     5
3. lukukausi      
  Learning Camp 3 INS2PO201 5 5
  Sähköiset liiketoimintaprosessit BUS2VM101 5 5
  Toiminnanohjaus BUS2VM102 5 5
  Johtaminen ja HR LEA2VM101 5 5
  Nordisk affärskultur ARE2PO103 5  
  Alueopinnot     5
4. lukukausi      
  Learning Camp 4 INS2PO202 5 5
  Strateginen suunnittelu LEA2VM102 5 5
  Digital marknadskommunikation och försäljning SAL2VM101 5 5
  Varumärke SAL2VM102 5 5
  Visuell kommunikation ARE2PO104 5  
  Alueopinnot     5
  Opinnäytetyö   5 5
5. lukukausi      
  Försäljningskanaler och analytik   5 5
  Lönsamhet och bokslut   5 5
  Konseptplanering   5 5
  Myyntityö verkossa   5 5
  Opinnäytetyö   5 5
6. lukukausi      
  Butikskoncept i Norden   10 10
  Opinnäytetyö   5 5
  Suuntautumisopinnot   10 10
Työharjoittelu   30 30