Olet täällä

Opintojen suositeltava suoritusjärjestys

Opintojen suositeltava suoritusjärjestys
Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin koulutusohjelma
  Suomenk. Opiskelijat Ruotsink. Opiskelijat
    OP OP
1. lukukausi
  33 33
Viestintä 1 COS1VM0021 3  
Office 1 (Word, PP) COS1VM9013 3 3
Grafiska ritprogram COS1VM9014 6 6
Kommunikation 1 COS1VM9021   3
Projektiviestintä 1 FIN1VM204   3
Kundorienterad försäljning PSS1VM9011 6 6
Grunderna i visuell produktion PSS1VM9012 3 3
Visuell marknadsföring 1 PSS1VM9026 3 3
Oman työn kehittäminen SCS1VM0011 3 3
Kommunicera på svenska SWE1VM9203 3  
Försäljning och kommunikation 1 SWE2VM9207 3 3
       
2. lukukausi   30 27
Talousmatematiikka BES1VM0012 3 3
Johdanto laskentatoimeen BES1VM0013 3 3
Företagsverksamhet BES1VM9011 6 6
Viestintä 2 COS1VM0022 3  
Office 2 (Excel) COS1VM9015 3 3
Kommunikation 2 COS1VM9022   3
Projektiviestintä 2 FIN2VM205   3
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 1 OPE2VM0034 3 3
Visuell marknadsföring 2 PSS1VM9027 3 3
Kommunicera på svenska SWE1VM9203 3  
Skriftlig kommunikation SWE2VM9203 3  
MUUT KIELET  GER/ FRE/ RUS/ SPA  (0-6) FI/SV   0-6
       
3. lukukausi   42 42
Kirjanpidon perusteet BES2VM0021 3 3
Toiminnanohjaus BES2VM0022 3 3
Nordiska affärsmarknaden BES2VM9031 6 6
Englanti 1 ENG1VM201 3 3
Englanti 2 ENG2VM202 3 3
Planering av butikskoncept i Norden OPE1VM901 3 3
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 2 OPE2VM0035 3 3
Sopimus- ja markkinointioikeus PSS1VM0012 3 3
Grafisk design och teknik PSS2VM9024 3 3
Projektledning SCS2VM902 6 6
Svenska i arbetslivet SWE2VM9204 3  
MUUT KIELET  GER/ FRE/ RUS/ SPA  (0-6)     0-6
       
4. lukukausi   24 27
Strategisk försäljning BES2VM9025 3 3
Business Negotiations ENG2PO204 3 3
Englanti 3 ENG2VM203 3 3
Myynnin viestintä FIN2VM203   3
Myyntityö verkossa PSS2VM0033 3 3
Konceptplanering och marknadskommunikation PSS2VM9023 9 9
Försäljning och kommunikation 2 SWE2VM9208 3  
Grafisk design och teknik PSS2VM9024 3 3
       
5. lukukausi   9 9
Designing Services PSS4PO041 9 9
       
       
Vapaasti valittavat opinnot Tarjonta >> 15 15
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot   12 12
Työharjoittelu   30 30
Opinnäytetyö + THE7VM001 Orientointi opinnäytetyön tekoon   15 15
       
Yhteensä   210 210

Vaihtoehtoiset opinnot 12 op

Opiskelija syventää osaamistaan valitsemalla 12 opintopistettä vaihtoehtoisia opintoja. Vaihtoehtoiset opinnot ovat joko toisen vaihtoehtoisen polun opintoja tai ns. kolmannen tason opintoja (opintojakson koodissa 4. merkki on 3 tai 4 eli XXX4XXYY). Opiskelija voi valita syventäviä opintojaksoja myös muiden koulutusohjelmien tarjonnasta. Kielten opintojaksot eivät sovellu vaihtoehtoisiksi opinnoiksi.

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Opiskelija sisällyttää opintoihinsa 15 opintopistettä vapaasti valittavia itseä kiinnostavia ja omaa uraa tukevia opintoja. Nämä opinnot voivat olla mitä tahansa korkeakoulutasoisia opintoja.

Countdown