Olet täällä

Opintojaksoluettelo

Opintojaksoluettelo
Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin koulutusohjelma
Perusopinnot Tunnus Opinto-pisteet
  Pakolliset perusopinnot    
    Tiedon tuottaminen ja välittäminen COS1VM001 9
        Office 1 (Word, PP) COS1VM9013 3
        Grafiska ritprogram (Photoshop, Indesign) COS1VM9014 3
        Office 2 (Excel) COS1VM9015 3
    Ammattimainen viestintä/Yrkesmässig kommunikation COS1VM002 6
        Viestintä 1 (suomenkielisille) COS1VM0021 3
        Viestintä 2 (suomenkielisille) COS1VM0022 3
        Kommunikation 1 (ruotsinkielisille) COS1VM9021 3
        Kommunikation 2 (ruotsinkielisille) COS1VM9022 3
    Englanti 1 ENG1VM201 3
    Kommunicera på svenska (suomenkielisille) SWE1VM9203 6
    Projektiviestintä 1 (ruotsinkielisille) FIN1VM204 3
    Liiketoiminta globaalissa toimintaympäristössä OPE1VM001 6
      Planering av butikskoncept i Norden OPE1VM901 3
      Visuellt i Sverige OPE8VM9014 3
    Asiakaskeskeinen myyntityö PSS1VM001 12
      Kundorienterad försäljning PSS1VM9011 6
      Sopimus- ja markkinaoikeus PSS1VM0012 3
      Grunderna i visuell produktion PSS1VM9012 3
    Itsensä johtaminen SCS1VM001 6
      Oman työn kehittäminen SCS1VM0011 3
    Liiketoiminnan rakentaminen BES1VM001 12
      Företagsverksamhet BES1VM9011 6
      Talousmatematiikka BES1VM0012 3
      Johdanto laskentatoimeen BES1VM0013 3
Ammattiopinnot    
  Pakolliset ammattiopinnot    
    Englanti 2 ENG2VM202 3
    Englanti 3 ENG2VM203 3
    Business Negotiations ENG2LP204 3
    Skriftlig kommunikation (suomenkielisille) SWE2VM9203 3
    Försäljning och kommunikation 1 (kaikille) SWE2VM9207 3
    Försäljning och kommunikation 2 (kaikille) SWE2VM9208 3
    Svenska i arbetslivet (kaikille) SWE2VM9204 3
    Projektiviestintä 2 (ruotsinkielisille) FIN2VM205 3
    Myynnin viestintä (ruotsinkielisille) FIN2VM203 3
    Reading Finnish 1/2 VIR tai (ruotsinkielisille) FIN8PO% 3
    Vocational Finnish for Business and Tourism VIR FIN8LC007 3
    Liiketoiminnan globaaleja mahdollisuuksia OPE2VM002 9
      Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 1 OPE2VM0034 3
      Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 2 OPE2VM0035 3
    Myynnin ja palvelujen kehittäminen PSS2VM003 18
      Visuell marknadsföring 1 PSS1VM9026 3
      Visuell marknadsföring 2 PSS1VM9027 3
      Konceptplanering och marknadskommunikation PSS2VM9023 6
      Grafisk design och teknik PSS2VM9024 3
      Myyntityö verkossa PSS2VM0033 3
    Projektledning SCS2VM902 6
    Liiketoiminnan hallinta BES2VM002 9
      Kirjanpidon perusteet BES2VM0021 3
      Toiminnanohjaus BES2VM0022 3
      Strategisk försäljning BES2VM9025 3
    Liiketoiminnan kehittäminen BES2VM003 15
      Nordiska affärsmarknaden BES2VM9031 6
      Designing Services PSS4PO041 6
      Myynnin ja palvelujen kehittäminen PSS2LP0031 3
Vapaasti valittavat opinnot    
    Vapaasti valittavat opinnot / Kieliopinnot Kurssit >> 15
Työharjoittelu    
    Työharjoittelu PLA6PO100 30
    Työharjoittelu 1 PLA6PO101 10
    Työharjoittelu 2 PLA6PO102 10
    Työharjoittelu 3 PLA6PO103 10
    International Work Placement PLA6PO110 30
    International Work Placement 1 PLA6PO111 10
    International Work Placement 2 PLA6PO112 10
    International Work Placement 3 PLA6PO113 10
Opinnäytetyö    
    Opinnäytetyö THE7VM001 15
    Kypsyyskoe OPI7VM003 0