Olet täällä

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus
Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin koulutusohjelma, Porvoo

Opinto-
pisteet

Perusopinnot 60
  Pakolliset perusopinnot  
    Tiedon tuottaminen ja välittäminen 9
    Ammattimainen viestintä / Yrkesmässig kommunikation 6
    Liiketoiminta globaalisessa toimintaympäristössä 6
    Asiakaskeskeinen myyntityö 12
    Itsensä johtaminen 6
    Liiketoiminnan rakentaminen 12
    Kieliopinnot 9
Ammattiopinnot 90
  Pakolliset ammattiopinnot 54
    Liiketoiminnan hallinta 9
    Liiketoiminnan globaaleja mahdollisuuksia 9
    Liiketoiminnan kehittäminen 15
    Myynnin ja palvelujen kehittäminen 18
    Kieliopinnot 21
  Vaihtoehtoiset ammattiopinnot 12
Vapaasti valittavat opinnot 15
Työharjoittelu 30
Opinnäytetyö 15
yhteensä 210

Countdown