Olet täällä

Opintojen suoritusjärjestys, Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma, Helsinki, nuoret ja aikuiset (opetussuunnitelma 2010-2014)

Opintojen suoritusjärjestys, Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma, Helsinki, nuoret ja aikuiset (opetussuunnitelma 2010-2014)
1. vuosi Palveluosaaminen, toimintaympäristö ja asiakkuus Matkailu palvelutuotteena Työharjoittelu (perus- ja ammattiharjoittelu)
49+20 op 37 op 12 op 10 + 10 op
2. vuosi Taloudellinen osaaminen, yrittäjyys ja esimiestaidot Tourism Management Asiakaslähtöinen kehittäminen
56 op 27 op 15 op 14 op
3. vuosi Syventävä työharjoittelu Strateginen johtaminen ja liiketoiminnan kehittäminen Suuntautumisvaihtoehdon syventävä opintojakso
39+10 op 10 op 26 op 13 op
       
       
Toinen vieras kieli 6 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Opinnäytetyö 15 op

Countdown