Olet täällä

Opintojen suositeltava suoritusjärjestys

Opintojen suositeltava suoritusjärjestys
Matkailu, Campus 2.0 (2017)
1. lukukausi, 30 op Tunnus Opinto-          pisteet
  Learning Camp 1 – Learn to learn INS1PO101 5
  Matkailun liiketoimintaosaaminen 1 BUS1RM102 5
  Matkailun toimintaympäristö 1 OPE1RM101 5
  Matkailun asiakasosaaminen 1 SAL1RM101 5
  Itsensä johtaminen ja tiimityö 1 LEA1RM101 5
  Alueopinnot 1: Nordiska studier 1 NRD1PO101 5
2. lukukausi, 30 op    
  Learning Camp 2 – Development methods INS1PO102 5
  Matkailun liiketoimintaosaaminen 2 BUS1RM103 5
  Matkailun toimintaympäristö 2 OPE1RM102 5
  Matkailun asiakasosaaminen 2 SAL1RM102 5
  Itsensä johtaminen ja tiimityö 2 LEA1RM102 5
  Alueopinnot 1: Nordiska studier 2 NRD1PO102 5
3. lukukausi, 30 op    
  Learning Camp 3 – Design sprint INS2PO201 5
  Matkailun liiketoimintaprosessit 1 BUS2RM201 5
  Johtaminen ja HR LEA2RM201 5
  Matkailupalvelut ja -tapahtumat 1 TAI SAL2RM201 5
     Matkailupalvelut ja myynti 1 SAL2RM203 5
  Markkinointiviestintä 1 SAL2RM205 5
  Alueopinnot 2 Tarjonta >> 5
4. lukukausi, 30 op    
  Learning Camp 4 – Orientation to thesis writing INS2PO202 5
  Matkailun liiketoimintaprosessit 2 BUS2RM202 5
  Henkilöstön kehittäminen LEA2RM202 5
  Matkailupalvelut ja -tapahtumat 2 TAI SAL2RM202 5
     Matkailupalvelut ja myynti 2 SAL2RM204 5
  Markkinointiviestintä 2 SAL2RM206 5
  Alueopinnot 2 Tarjonta >> 5
5., 6. ja 7. lukukausi, yhteensä 90 op    
  Syventävät opinnot Tarjonta >> 30
  Vapaasti valittavat opinnot Tarjonta>> 15
  Työharjoittelu   30
  Opinnäytetyö   15
Yhteensä   210

ALUEOPINNOT 2, 5 + 5 op            
Opiskelija valitsee yhden aihealueen, josta hänellä ei ole aikaisempaa osaamista. German, Russian ja Spanish Areal Studies sisältävät sekä alkeiskieliopintoja että kulttuurin ja liiketoiminnan opiskelua.  Asian Areal Studies sisältää Aasian kulttuurien ja liiketoiminnan opiskelua. Applied Coding johdattaa opiskelijan koodauksen maailmaan.        

VAIHTO-OPINNOT, YHTEENSÄ 30 op             
Haaga-Helia offers a possibility to study one semester/ academic year as an exchange student abroad. The student exchange abroad gives a chance to gain international competences, develop language and cultural skills and study new subjects. Studies completed abroad will be substituted as an international study module, 30 ECTS at Haaga-Helia.

MATKAILUPALVELUT JA -TAPAHTUMAT, 5 + 5 op            
Opiskelija työskentelee yhdessä tai useammassa tapahtumaprojektissa, jonka/joiden toimeksiantaja/ina ovat yritykset Suomesta ja/tai ulkomailta. Aihealueita ovat tapahtumajärjestämisen suunnittelu, tapahtumamuotoilu, tapahtumien markkinointi ja tapahtumiin liittyvä teknologia.          

MATKAILUPALVELUT JA MYYNTI, 5 + 5 op            
Opiskelija työskentelee yhdessä tai useammassa projektissa, jonka/joiden toimeksiantaja/ina ovat yritykset Suomesta ja/tai ulkomailta. Aihealueita ovat asiakkaan kohtaaminen ja matkailupalvelujen osto- ja myyntiprosessit ostajan, palveluntarjoajan sekä -välittäjän näkökulmasta.            
Lisäksi aihealueita ovat matkailupalvelujen johtaminen, kumppanuudet ja verkostoituminen sekä myynti- ja palveluteknologia.           

SYVENTÄVÄT OPINNOT, YHTEENSÄ 30 op            
Opiskelija syventää jonkin ammatillisen aihealueen osaamista valitsemalla syventäviä opintoja 30 op.

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT, YHTEENSÄ 15 op            
Opiskelija valitsee oman kiinnostuksensa mukaan mitä tahansa korkeakoulutasoisia opintoja, jotka tukevat hänen ammatillista kehittymistään.           

KIELIOPINNOISTA
Mikäli opiskelija haluaa syventää aikaisemmin hankittua osaamistaan espanjan, ranskan, saksan ja venäjän kielissä, suosittelemme hänelle vapaasti valittavaa Intermediate and Advanced Language Studies -moduulia (5op).

Countdown