Olet täällä

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus - Liikunta-alan koulutus, Vierumäki, ylempi AMK-tutkinto

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus - Liikunta-alan koulutus, Vierumäki, ylempi AMK-tutkinto

Kaikille yhteiset opinnot 20 op

  • Liikuntajohtaminen 5 op
  • Muuttuva ja kehittyvä viestintä 5 op
  • Henkilökohtaiset valmiudet 5 op 
  • Työelämän kehittäminen ja innovatiivisuus 5 op

Suuntautumisopinnot 30 op

  • Liikuntajohtaminen 30 op TAI
  • Valmennus 30 op TAI
  • Kunto- ja terveysliikunta 30 op

Vapaasti valittavat opinnot 10 op

Työelämän kehittämistehtävä 30 op

Countdown