Olet täällä

Opintojaksoluettelo - Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma, Vierumäki, ylempi AMK-tutkinto

Opintojaksoluettelo - Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma, Vierumäki, ylempi AMK-tutkinto
Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma (ylempi AMK) Tunnus Opinto-pisteet
     
  Henkilökohtaiset valmiudet HENKVALM 10
    Henkilökohtaisten ominaisuuksien ja osaamisen kartoitus, HOPS ja oppimisyhteisöjen luominen HEN2SYAMK 5
    Kommunikaatio- ja viestintätaitojen kehittäminen sekä alan tiedonhankintataitojen kehittäminen KOM2SYAMK 5
  Työelämän kehittämisen metodiset valmiudet TYÖKEHI 10
    Tutkimusten suunnittelu, tiedonhankinta ja tulosten analysointi, pohdinta, tulkinta sekä tutkimusetiikka TUT2SYAMK 5
    Työelämän kehittämistehtävään liittyvän, uuden tutkimustiedon kokoaminen, tulkinta ja kriittinen arviointi  KEH2SYAMK 5
  Johtamis- ja talousosaaminen JOHTAA 15
    Strateginen johtaminen ja projektijohtaminen STR2SYAMK 3
    Innovaatiojärjestelmät ja innovaatioiden syntyprosessit INN2SYAMK 3
    Työhyvinvointi ja hyvinvointipalvelujen tuotteistaminen THY2SYAMK 3
    Liikunnan talous I LT12SYAMK 3
    Liikunnan talous II LT22SYAMK 3
  Markkinointi- ja viestintäosaaminen MARKVIES 15
    Urheilun ja liikunnan markkinointi ULM2SYAMK 15
  Työelämän kehittämishanke TYÖPRO 30
  Vapaasti valittavat opinnot VAP 10
Yhteensä   90