Olet täällä

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus - Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma, Vierumäki, ylempi AMK-tutkinto

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus - Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma, Vierumäki, ylempi AMK-tutkinto

Kaikille yhteiset opinnot 20 op

  • Henkilökohtaiset valmiudet 10 op 
  • Työelämän kehittämisen metodiset valmiudet 10 op

Syventävät opinnot 30 op

  • Johtamis- ja talousosaaminen 15 op
  • Markkinointi- ja viestintäosaaminen 15 op

Vapaasti valittavat opinnot 10 op

Työelämän kehittämistehtävä 30 op