Olet täällä

Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutus, Vierumäki, ylempi AMK-tutkinto

Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutus, Vierumäki, ylempi AMK-tutkinto
Tutkintonimike: Liikunnanohjaaja (ylempi AMK)
Tutkintotaso: Ylempi AMK-tutkinto
Ohjelman laajuus: 90 opintopistettä
Ohjelman kesto: 1,5-2 vuotta
Opiskelumuoto: Työn ohessa suoritettava monimuoto-opiskelu
Arviointi:
Tutkintovaatimukset:

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 932/2014

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen: Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen periaatteisiin >>
Hakukelpoisuus ja hakeminen: Ammattikorkeakoululaki 932/2014 25§
Jatko-opinnot:
Sijoittuminen työelämään: YAMK-tutkinto suoritetaan oman työn ohessa. Opiskelijat siirtyvät usein aiempaa haastavampiin tehtäviin koulutuksen aikana.
Kansainvälistyminen: Opiskelijoilla on mahdollisuus vapaavalintaisiin opintoihin (10op), jotka ovat kansainvälisiä tapahtumia. Esimerkkeinä 2013 EASM:n Master Student Seminar Istanbulissa, 2014 EASM:n Master Student Seminar Coventryssa sekä Jalkapallon MM-kisat Brasiliassa. Opiskelijat osallistuvat vuosittain myös "Future of Sport Marketing" -seminaariin.  
Työelämäyhteistyö / yhteistyö muiden toimijoiden kanssa: Yhteistyötä tehdään eri toimijoiden kanssa erilaisten tehtävien ja esimerkkien kautta. Opiskelijat tekevät opintojensa aikana omaan työpaikkaansa liittyvän työelämän kehittämistehtävän. Yhteistyökumppaneiden antamat tehtävät liittyvät liikunta-alan johtamiseen ja kehittämiseen. Liikunta-alan tutkimustyö ja tutkimustiedon hyödyntäminen - "Sport Business Intelligence" on myös osa opiskelijan opintoja.

Koulutusohjelman profiili

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu suoritettavaksi enintään kahdessa vuodessa työn ohessa. Viikon pituiset intensiivijaksot järjestetään kahden syyslukukauden aikana elokuusta joulukuun loppuun. Kevätlukukaudet keskitytään lähinnä opintoihin liittyviin projektitehtäviin sekä työelämän kehittämistehtävän toteuttamiseen. Kevätkaudet toteutetaan pääasiassa virtuaalisessa oppimisympäristössä.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutusohjelman tavoitteena on parantaa opiskelijan valmiuksia työskennellä liikunta- ja hyvinvointipalveluyritysten, liikunnan kansalaisjärjestöjen sekä kunnallisen liikuntatoimen vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä. Opiskelija saa tutkimustietoon perustuvan käsityksen liikunta-alasta ja sen kehitysnäkymistä, sekä kehittää johtajuuden, viestinnän ja markkinoinnin valmiuksiaan. Opiskelu on työelämälähtöistä ja valmentaa tiedon innovatiiviseen soveltamiseen, laadukkaiden palvelutuotteiden kehittämiseen sekä erilaisissa kumppanuusverkostoissa työskentelemiseen ja niiden johtamiseen.

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Opintojaksoluettelo