Olet täällä

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus, Vierumäki, päivätoteutus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus, Vierumäki, päivätoteutus

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelman opinnot kestävät 3,5 vuotta. Opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Opinnot johtavat liikunnan ammattikorkeakoulututkintoon, jonka tutkintonimike on liikunnanohjaaja (AMK).

Opinnot rakentuvat seuraavasti:

Opinnot

Opinto-

pisteet

Yhteiset perus- ja ammattiopinnot

75

Valinnaiset ammattiopinnot

70

Työharjoittelu

30

Opinnäytetyö

15

Vapaasti valittavat opinnot

20

Yhteensä

210

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa, että hänellä on ammattikorkeakouluasetuksen edellyttämä ruotsin kielen taito sekä ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta riittävä yhden tai kahden vieraan kielen taito.

Countdown