Olet täällä

Liiketoiminnan uudistamisen ja johtamisen koulutus, Pasila ja Porvoo, Ylempi AMK-tutkinto

Liiketoiminnan uudistamisen ja johtamisen koulutus, Pasila ja Porvoo, Ylempi AMK-tutkinto

| Koulutuksen rakenne ja opintojaksoluetteloYAMK-opintotarjonta | Yhteystiedot |

Liiketoiminnan uudistamisen ja johtamisen koulutus pähkinänkuoressa 

Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration
Tutkintotaso: Ylempi AMK-tutkinto
Ohjelman laajuus: 90 opintopistettä
Ohjelman kesto: 1,5-3 vuotta 
Opiskelumuoto: Työn ohessa suoritettava monimuoto-opiskelu.
Arviointi:

Lue tutkintosäännöstä >>

Tutkintovaatimukset:
 • Pakolliset opinnot 20 op
 • Suuntautumisopinnot 20 op
 • Vapaavalintaiset opinnot 20 op
 • Opinnäytetyö 30 op

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte. Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 15.5.2003/352.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen: Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen periaatteisiin >>
Hakukelpoisuus ja hakeminen:

Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932 §25

Jatko-opinnot:
 • Yliopisto-opinnot
 • Haaga-Helian ammatillinen opettajankoulutus
Suuntautumisvaihtoehdot

Opiskelija voi valita suuntautumisen seuraavista vaihtoehdoista: 

 • Strateginen ajattelu ja johtaminen (Pasila)
 • Johtajuus ja henkilöstövoimarat (Pasila ja Porvoo)
 • Elämystalous ja palveluiden kehittäminen (Haaga/Pasila)
 • Asiakassuhteet ja myynti (Pasila ja Porvoo)
 • Digitaalinen markkinointi ja viestintä (Pasila)
 • Yrittäjyys ja liiketoiminnan suunnittelu (Pasila)
 • Digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuudet (Pasila)

Pasilan koulutuksessa on valittavana kaikki suuntautumisvaihtoehdot ja Porvoon koulutuksessa on tarjolla yksi suuntautuminen: Asiakassuhteet ja myynti v. 2019 aloittaneille ja Johtajuus ja henkilöstövoimavarat v. 2020 aloittaville.

Sijoittuminen työelämään

Tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa, mikä edesauttaa työelämän kehitystehtävien yhdistämisen opintoihin. Työn ja opintojen yhdistäminen vahvistaa juuri niitä taitoja ja osaamisia, joita opiskelija tarvitsee edetäkseen uralla. Koulutus antaa opiskelijoille valmiudet toimia vaativissa johtamis- ja asiantuntijatehtävissä. Tutkinto antaa kelpoisuuden tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto. Mahdollisia tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi: kehityspäällikkö, projektipäällikkö, viestintäpäällikkö, markkinointipäällikkö ja henkilöstöpäällikkö. 

Kansainvälistyminen

Opintojen sisällöissä ja oppimistehtävissä huomioidaan globalisoituvan toimintaympäristön edellyttämät osaamiset ja työelämässä tapahtuvat muutokset. Merkittävä osa opinnoista suoritetaan monialaisissa ja osa myös monikulttuurissa opiskelijaryhmissä. Opiskelijoiden taustaorganisaatiot ovat usein kansainvälisiä yrityksiä ja yhteisöjä. Opiskelijat voivat halutessaan osallistuja Haaga-Helian kansainvälisiin opiskelijavaihto-ohjelmiin. 

Työelämäyhteistyö / yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opinnoissa ja tehtävissä peilataan yrityselämää yrityksissä ja organisaatioissa. Kursseilla vierailyy elinkeinoelämän ja yritysten asiantuntijoita ja/tai ratkotaan työ- ja liike-elämän haasteita. Lisäksi opinnäytetyö on organisaatiossa toteutettava kehittämisprojekti. Eri organisaatioissa työskentelevien opiskelijoiden verkostoituminen keskenään mahdollistaa kokemusten vaihdon, jota osapuolet voivat jatkaa myös tutkinnon suoritettuaan.

Yhteystiedot Koulutusohjelman yhteystiedot

 

 

Countdown