Olet täällä

Opintojen suositeltava suoritusjärjestys

Opintojen suositeltava suoritusjärjestys

Huom! Suositeltava suoritusjärjestys löytyy oheisen linkin kautta Liiketalous, 2019-2020 -> Opetussuunnitelmat-valikon alta.


Liiketalous, päivä, Campus 2.0 (2017) Talous-hallinto Kansainvälistyvä yritys
1. lukukausi, 30 op Tunnus Opinto-pisteet Opinto-
pisteet
  Learning Camp 1 – Learn to learn INS1PO101 5 5
  Liiketoimintaosaaminen 1 BUS1LP101 5 5
  Toimintaympäristöosaaminen 1 OPE1LP101 5 5
  Asiakasosaaminen 1 SAL1LP101 5 5
  Itsensä johtaminen ja tiimityö 1 LEA1LP101 5 5
  Nordiska studier 1 NRD1PO101 5 5
2. lukukausi, 30 op      
  Learning Camp 2 – Development methods INS1PO102 5 5
  Liiketoimintaosaaminen 2 BUS1LP102 5 5
  Toimintaympäristöosaaminen 2 OPE1LP102 5 5
  Asiakasosaaminen 2 SAL1LP102 5 5
  Itsensä johtaminen ja tiimityö 2 LEA1LP102 5 5
  Nordiska studier 2 NRD1PO102 5 5
3. lukukausi, 30 op      
  Learning Camp 3 – Design sprint INS2PO201 5 5
  Liiketoimintaprosessien mallintaminen ja ohjaaminen BUS2LP201 5 5
  Johtaminen ja HR LEA2LP201 5 5
  Myynti ja markkinointi 1 SAL2LP201 5 5
  Alueopinnot 1 Tarjonta >> 5 5
  Syventävät opinnot:      
     Yrityksen kirjanpito BUS3PO301 5  
     Global Opportunities for Small and
   Medium Sized Companies 1
BUS3PO311   5
4. lukukausi, 30 op      
  Learning Camp 4 – Orientation to thesis writing INS2PO202 5 5
  Liiketoiminnan analytiikka BUS2LP202 5 5
  Henkilöstön kehittäminen LEA2LP202 5 5
  Myynti ja markkinointi 2 SAL2LP202 5 5
  Alueopinnot 2 Tarjonta >> 5 5
  Syventävät opinnot:      
     Tilinpäätös liiketoiminnan ohjauksen välineenä BUS3PO302 5  
     Global Opportunities for Small and
   Medium Sized Companies 2
BUS3PO312   5
5., 6. ja 7. lukukausi, 90 op      
  Strategisen myynnin ja oston kehittäminen LEA2LP2201 5 5
  Innovatiivinen yrittäjyys ja yritysrahoitus LEA2LP2202 5 5
  Syventävät opinnot:      
     Verotus ja tilinpäätössuunnittelu BUS3PO303 10  
     Sisäinen laskenta ja raportointi BUS3PO304 10  
     From Request for Quatation to Delivery BUS3PO313   10
     Mind the Gap in International Business BUS3PO314   10
  Vapaasti valittavat opinnot Tarjonta >> 15 15
  Työharjoittelu   30 30
  Opinnäytetyö   15 15
Yhteensä   210 210

Syventävät opinnot: koko Porvoon tarjonta >> 

ALUEOPINNOT 2, 5 + 5 op            
Opiskelija valitsee yhden aihealueen, josta hänellä ei ole aikaisempaa osaamista. German, Russian ja Spanish Areal Studies sisältävät sekä alkeiskieliopintoja että kulttuurin ja liiketoiminnan opiskelua.  Asian Areal Studies sisältää Aasian kulttuurien ja liiketoiminnan opiskelua. Applied Coding johdattaa opiskelijan koodauksen maailmaan.        

VAIHTO-OPINNOT, YHTEENSÄ 30 op             
Haaga-Helia offers a possibility to study one semester/ academic year as an exchange student abroad. The student exchange abroad gives a chance to gain international competences, develop language and cultural skills and study new subjects. Studies completed abroad will be substituted as an international study module, 30 ECTS at Haaga-Helia.

SYVENTÄVÄT OPINNOT, YHTEENSÄ 30 op            
Opiskelija syventää jonkin ammatillisen aihealueen osaamista valitsemalla syventäviä opintoja 30 op. Liiketalouden koulutusohjelmassa vaihtoehdot ovat taloushallinto ja kansainvälistyvä yritys. Taloushallinnon opinnoissa keskitytään ulkoiseen laskentaan, sisäiseen laskentaan ja raportointiin sekä verotukseen ja tilinpäätössuunnitteluun. Kansainvälisen yrityksen vaihtoehdossa opiskelu on englannin kielellä. Opinnoissa keskitytään kansainvälisten markkinoiden analysointiin, kansainvälistymismahdollisuuksiin, logistiikkaan sekä eri kulttuureihin ja neuvottelutaitoon.

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT, YHTEENSÄ 15 op            
Opiskelija valitsee oman kiinnostuksensa mukaan mitä tahansa korkeakoulutasoisia opintoja, jotka tukevat hänen ammatillista kehittymistään.           

KIELIOPINNOISTA
Mikäli opiskelija haluaa syventää aikaisemmin hankittua osaamistaan espanjan, ranskan, saksan ja venäjän kielissä, suosittelemme hänelle vapaasti valittavaa Intermediate and Advanced Language Studies -moduulia (5op).

Countdown