Olet täällä

Opiskelijan ammatillinen kehittyminen

Opiskelijan ammatillinen kehittyminen

Porvoon yksiköstä valmistuvat tradenomit voivat erikoistua joko yrityksen taloushallintoon tai 15 opintopisteen verran myynnin ja palvelujen esimiestyöhön. Opiskelijat keräävät opinnoissaan kompetensseja, joka koostuvat ammattiosaamisesta ja metataidoista. Opinnot etenevät ensimmäisen opintovuoden jälkeen yleisistä omaksumisen tason opinnoista vaativampiin, soveltamisen ja kehittämisen tason opintoihin sekä tutkimus- ja kehittämistehtäviin. Myös kieliosaaminen on oleellinen osa kompetensseja, ja oppiminen tapahtuu projektityöskentelyyn integroituen aina, kun se on mahdollista. Tutkimus- ja kehittämishankkeissa korostuvat myynti- ja palveluosaaminen, liiketoimintaprosessien kehittäminen, yrittäjämäinen asenne sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa tarvittava metodinen osaaminen.

Opiskelija voi henkilökohtaisen opetussuunnitelmansa mukaisesti hyödyntää Campuksen tarjoamaa mahdollisuutta toimia eri koulutusohjelmien projekteissa ja opintokokonaisuuksissa suomen, ruotsin ja englannin kielellä, mikä laajentaa hänen erikoistumismahdollisuuksiaan.

Liiketalouden koulutusohjelman, Ilta-liipo opintokokonaisuudet