Olet täällä

Opintojaksokuvaukset, Liiketalouden koulutusohjelma, 2016 - 2019

Opintojaksokuvaukset, Liiketalouden koulutusohjelma, 2016 - 2019

Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki
HELI16-opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2016 alkaen. Alla listatut opintojaksokuvaukset ovat yhteiset Liiketalouden päivä- ja monimuotototeutukselle 1.8.2016 - 30.6.2019.

Syksyllä 2019 alkavien opintojen päivitetyt opintojaksokuvaukset löytyvät täältä (päivä) ja täältä (monimuoto).

 

    Tunnus Opinto-pisteet
PERUSOPINNOT 93
Ammatillinen kehittyminen   3
  Minä korkeakouluopiskelijana SLF1LH101A  
  Kohti työelämää SLF1LH101B  
Ruotsin tasotesti SWE1LH101 0
Englannin tasotesti ENG1LH101 0
Matematiikan tasotesti MAT1LH101 0
Liiketoimintaosaaja BUS1LH102 15
  Yrittäjyys ja yritystoiminta BUS1LH102A 5
  Yritysten toimintaympäristöt BUS1LH102B 5
  Tietotekniset taidot BUS1LH102C 5
Työyhteisöosaaja ORG1LH102 15
  Yhteistyöosaaminen ORG1LH102A 5
  Viestintäosaaminen ORG1LH102B 5
  Työsuhdeosaaminen ORG1LH102C 5
Asiakasosaaja CUS1LH101 15
  Myynti- ja palvelutaidot CUS1LH101A 6
  Asiakkuus- ja markkinointiosaaminen CUS1LH101B 6
  Svenska för affärslivet - muntlig del CUS1LH101C 2
  Svenska för affärslivet - skriftlig del CUS1LH101D 1
Tuloksen tekijä ACF1LH101 15
  Oma talous ACF1LH101A 3
  Yrityksen talous ACF1LH101B 8
  Yrityksen rahoitus ACF1LH101C 4
Growing Global GLO1LH101 15
  Globalization and internationalization GLO1LH101A 5
  Communication and culture GLO1LH101B 5
  Language skills (Opiskelija valitsee tarjonnasta haluamansa kielen omalta tasoltaan. Kieliopintoa ei ole pakko suorittaa samaan aikaan moduulin kahden muun opintojakson kanssa.)   5
Uuden kehittäjä RDI1LH101 15
  Innovaatio-osaaminen RDI1LH101A 5
  Digitaalinen liiketoiminta RDI1LH101B 5
  Analysointiosaaminen RDI1LH101C 5
SUUNTAUTUMISOPINNOT   45
RAHA JA TALOUS    
Runkomoduuli: Yrityksen talouden hallinta ACF3LH101 15
  Kirjanpito ja raportointi ACF3LH101A 10
  Yrityksen talouden ohjaus ACF3LH101B 5
Johdon laskentatoimi ACC4LH101 10
  Strateginen johdon laskentatoimi ACC4LH101A 5
  Operatiivinen johdon laskentatoimi ACC4LH101B 5
Tilinpäätös ja yritystoiminnan verotus ACC4LH102 10
  Tilinpäätös ACC4LH102A 5
  Yritystoiminnan verotus ACC4LH102B 5
Digitaalinen taloushallinto    
  Digitaalinen taloushallinto ja ERP-järjestelmät ACC4LH103A 5
  Taloushallinnon tiedonhallinta ja BI-raportointi ACC4LH103B 5
Tilintarkastuksen pro-moduuli ACC4LH104 15
  Hyvä tilintarkastustapa ja tarkastusmetodit ACC4LH104A 5
  Tilintarkastuksen käytännön toteutus ACC4LH104B 5
  Sisäinen tarkastus ja valvonta ACC4LH104C 5
Yritysrahoitus FIE4LH101 10
  Yrityksen rahoituksen suunnittelu FIE4LH101A 5
  Yrityksen arvonmääritys ja yrityskaupat FIE4LH101B 5
Sijoituspalvelut FIE4LH102 10
  Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat FIE4LH102A 5
  Arvopaperimarkkinoiden sääntely FIE4LH102B 5
MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ    
  Runkomoduuli: Markkinoinnin, viestinnän ja palvelujen johtaminen CAM3LH101 15
  Markkinoinnin ja viestinnän tutkimus CAM3LH101A 5
  Palvelujen ja markkinoinnin suunnittelu CAM3LH101B 5
  Luova suunnittelutyö - Krea Creative CAM3LH101C 5
Krea Community - Opi yhteisömanageriksi CAM4LH101 15
  Mediasuunnittelu ja trendit CAM4LH101A 5
  Visuaalinen viestintä ja tarinankerronta CAM4LH101B 5
  Strateginen brändin kehittäminen CAM4LH101C 5
Krea Design - Luova konseptisuunnittelu COM4LH102 10
Krea Digital - Digitaalinen sisältösuunnittelu COM4LH103 10
Krea Media - Strateginen suunnittelu COM4LH101 10
PALVELULIIKETOIMINTA JA ASIAKKUUDET    
Runkomoduuli: Markkinoinnin, viestinnän ja palvelujen johtaminen CAM3LH101 15
  Markkinoinnin ja viestinnän tutkimus CAM3LH101A 5
  Palvelujen ja markkinoinnin suunnittelu CAM3LH101B 5
  Luova suunnittelutyö - Krea Creative CAM3LH101C 5
Palvelusuunnittelu ja -myynti CUS4LH101 10
  Palvelujen tuotteistaminen ja palvelumuotoilu CUS4LH101A 5
  B2B-myyntityö ja myynnin johtaminen CUS4LH101B 5
Asiakkuuksien johtaminen CUS4LH102 10
  Asiakaskäyttäytyminen CUS4LH102A 5
  Asiakkuuksien johtaminen ja tietojärjestelmät CUS4LH102B 5
Service Mill - palvelukehittämö CUS4LH103 10
  Palvelubrändit ja monikanavaiset palvelumallit CUS4LH103A 5
  Palveluprototyypit ja lanseerausmarkkinointi CUS4LH103B 5
HR JA ESIMIESTYÖ    
Runkomoduuli: Esimiesosaaminen LEA3LH101 15
  Itsensä johtaminen LEA3LH101A 5
  Esimiehen perustehtävät LEA3LH101B 5
  Monimuotoisen työyhteisön johtaminen LEA3LH101C 5
HR kumppanina LEA4LH101 10
  HR-prosessit LEA4LH101A 5
  HR työnantajan ja henkilöstön edustajana LEA4LH102B 5
HR työsuhteen asiantuntijana LEA4LH104 10
  Esimiehen työoikeus LEA4LH104A 5
  Palkitseminen ja palkka-asiantuntijuus LEA4LH104B 5
Strategia ja muutos LEA4LH103 10
  Kilpailustrategiat LEA4LH103A 5
  Toiminnan kehittäminen LEA4LH103B 5
GLOBAL MARKETS AND TRADE    
Runkomoduuli: The Foundations of Growing a Global Business GLO3LH101 15
  International competitive strategy GLO3LH101A 5
  Basics of supply chain management GLO3LH101B 5
  Frameworks and structures in global trade GLO3LH101C 5
Planning an International Business GLO4LH101 10
Operating an International Business GLO4LH102 10
Digitalizing an International Business GLO4LH103 10
YRITTÄJYYS JA VERKOSTOT    
Yrittäjyys  mahdollisuutena ENT3LH101 15
  Yrittäjyyden eri muodot ENT3LH101A 5
  Yrittäjyys ja tulevaisuuden ennakointi ENT3LH101B 5
  Yrittäjän verkostot ja areenat ENT3LH101C 5
Oman yrittäjyyden kehittäminen ENT4LH101 10
  Yrittäjävalmennus ENT4LH101A 5
  Yrittäjäksi ryhtymisen tavat ENT4LH101B 5
Urheilu- ja hyvinvointialan yrittäjyys ENT4LH102 10
  Urheilu- ja hyvinvointitapahtuman järjestäminen ENT4LH102A 5
  Urheilu- ja hyvinvointiliiketoiminnan mahdollisuudet ja urheiluseuran liiketoimintaosaaja ENT4LH102B 5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT**   27
    IFRS and Consolidated Financial Statements ACC8LH102 5
    Johdon laskentatoimen päätöksentekomallit ACC8LH008 5
    Asunto-osakeyhtiön talous ja hallinto ACF8LH102 5
    Palkanlaskennan perusteet ACF8LH103 3
    Corporate responsibility BUS8LH101 5
    Projektijohtaminen BUS8LH102 5
    Toimitusketjun hallinta BUS8LH104 5
    Kilpailustrategiat BUS8LH105 5
    Messut, näyttelyt ja tapahtumat BUS8LH106 5
    Henkilöverotus ja verotusmenettely BUS8LH107 3
    Ostotoiminta BUS8LH110 5*
    Kiinteistöjohtamisen ja isännöinnin perusteet BUS8LH111 5*
    Makrotalous ja rahoitusmarkkinat BUS8LH112 3*
    Hackathon Camp - innovoi kiertotaloutta BUS8LH113 5
    Krea Visual Design CAM8LH101 5
    Krea Multicultural Communication CAM8LH102 5
    Krea Spring School - Inspirational Storytelling CAM8LH106 3
    Krea Content - Copywriter ja sisällöntuottaja CAM8LH104 5
    Krea Event Management CAM8LH103 5*
    Viestinnän työpaja COM8LH104 3
    Sosiaalisen median strategia COM8LH105 5
    Esiintymistaito COM8LH102 3
    Sujuva tekstin tuottaminen COM8LH103 3*
    The CSR specialist CSR5LH006 15
    Palveluympäristön digitaalinen kehittäminen CUS8LH101 5
    Verkkokauppa liiketoimintamallina CUS8LH102 5
    Global eCommerce Business CUS8LH103 5
    Verkkokaupan lainsäädäntö CUS8LH104 5
    New Business Modesl in Circular Economy ECO8HH101 5
    NY Start-up korkeakouluohjelma ENT8LH101 10
    NY Games! - peleistä liiketoimintaa ENT8LH102 10
    Rahoituslaskentaa Excel-ohjelmalla FIE8LH101 5
    Myynnin ja markkinoinnin juridiikka LAW8LH103 5
    Perhe- ja perintöoikeus LAW8LH106 3
    Asunto- ja kiinteistöjuridiikka LAW8LH105 3
    Kauppa- ja sopimusoikeus LAW8LH101 5
    Tiedolla johtaminen LEA8LH110 5
    Urapolulla eteenpäin LEA8LH101 3
    People Management in Diverse and Virtual Contexts LEA8H103 5
    Työpsykologia LEA8LH105 5
    Tiedostava johtajuus ja mindfulness LEA8LH106 3
    Workplace Inclusion LEA8LH109 5
    Ruotsin valmentavat opinnot SWE8LH101 5
    Englannin valmentavat opinnot ENG8LH101 3
    Matematiikan valmentavat opinnot MAT8LH101 3
    Matematiikan valmentavat opinnot MAT8LH102 5
    Matematiikkaa finanssiosaajille MAT8LH103 5
    Ranska 1 FRE4LH101 5
    Saksa 1 GER4LH101 5
    Venäjä 1 RUS4LH101 5
    Espanja 1 SPA4LH101 5
    Saksan keskustelutaidot GER8LH101 3
    Conversation in English ENG8LH102 3
    Ranska 2 FRE4LH102 5
    Saksa 2 GER4LH102 5
    Venäjä 2 RUS4LH102 5
    Espanja 2 SPA4LH102 5
    Diskutera på svenska SWE8LH102 3
    Skrivkurs på nätet SWE8LH103 3
    Pohjoismaisen kulttuurin ja kielialueen tuntemus SWE8LH104 3
    Saksan kulttuurin ja kielialueen tuntemus GER8LH102 3
    English Writing Course on the Web ENG8LH103 3
    Venäjän kulttuurin ja kielialueen tuntemus RUS8LH101 3
    Espanjan keskustelutaidot SPA8LH101 3
    Kuntosaliharjoittelu PHY8LH101 3
    Kehonhuolto PHY8LH102 3
    Palloilulajit PHY8LH103 3
    Marketing Competence Management TKI8LH005 6
    SAP Peruskurssi TOO8LH101 5
    Kyselytutkimus tuloksiksi TOO8LH102 3
    Excel-jatkokurssi TOO8LH103 5
    Projektinhallinta ja Excel työelämässä TOO8LH104 3
    Data-analytiikka TOO8LH105 5
    Future working skills WOR8HH033  
    Find your strenghts WOR8HH032  
    StartUp School WarmUp parade WOR8HH013  
    Developing entrepreneurial mindset WOR8HH022  
    Pitching camp WOR8HH023  
    StartUp School koko tarjonta StartUP School  
Työharjoittelu   30
  Perusharjoittelu PLA6LH101 15
    Suuntautumisharjoittelu PLA6LH104 15
Opinnäytetyö THE7LH101 15
  Tutkimustyön perusteet ja menetelmät THE7LH101 3
  Opinnäytetyösuunnitelma THE7LH102 2
  Opinnäytetyön toteutus 1 THE7LH103 5
  Opinnäytetyön toteutus 2 THE7LH104 5

Countdown