Olet täällä

Opintojaksokuvaukset, HELI16 opetussuunnitelma

Opintojaksokuvaukset, HELI16 opetussuunnitelma

Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki
Opetussuunnitelma HELI16, 1.8.2016 jälkeen aloittaneet

* Listaan lisätään myöhemmin suuntautumisopinnot.
** Vapaasti valittavien opintojen listaa täydennetään myöhemmin. Vapaasti valittavista opinnoista opiskelija saa valita hänelle itselleen parhaiten sopivat opintojaksot.

  Tunnus Opinto-pisteet
PERUSOPINNOT 93
Ammatillinen kehittyminen SLF1LH101 3
Ruotsin tasotesti SWE1LH101 0
Englannin tasotesti ENG1LH101 0
Matematiikan tasotesti MAT1LH101 0
Liiketoimintaosaaja BUS1LH101 15
  Yrittäjyys ja yritystoiminta BUS1LH101A 6
  Yritysten toimintaympäristöt BUS1LH101B 6
  Tietotekniset taidot BUS1LH101C 3
Työyhteisöosaaja ORG1LH101 15
  Yhteistyöosaaminen ORG1LH101A 6
  Viestintäosaaminen ORG1LH101B 6
  Työsuhdeosaaminen ORG1LH101C 3
Asiakasosaaja CUS1LH101 15
  Myynti- ja palvelutaidot CUS1LH101A 6
  Asiakkuus- ja markkinointiosaaminen CUS1LH101B 6
  Svenska för affärslivet - muntlig del CUS1LH101C 2
  Svenska för affärslivet - skriftlig del CUS1LH101D 1
Tuloksen tekijä ACF1LH101 15
  Oma talous ACF1LH101A 3
  Yrityksen talous ACF1LH101B 8
  Yrityksen rahoitus ACF1LH101C 4
Growing Global GLO1LH101 15
  Globalization and internationalization GLO1LH101A 5
  Communication and culture GLO1LH101B 5
  Language skills   5
Uuden kehittäjä RDI1LH101 15
  Innovaatio-osaaminen RDI1LH101A 5
  Digitaalinen liiketoiminta RDI1LH101B 5
  Analysointiosaaminen RDI1LH101C 5
SUUNTAUTUMISOPINNOT*   45
RAHA JA TALOUS    
Runkomoduuli: yrityksen talouden hallinta ACF3LH101 15
Kirjanpito ja raportointi ACF3LH101A 10
Yrityksen talouden ohjaus ACF3LH101B 5
Johdon laskentatoimi ACC4LH101 10
Strateginen johdon laskentatoimi ACC4LH101A 5
Operatiivinen johdon laskentatoimi ACC4LH101B 5
Tilinpäätös ja yritystoiminnan verotus ACC4LH102 10
Digitaalinen taloushallinto ACF4LH103 10
Digitaalinen taloushallinto ja ERP-järjestelmät ACC4LH103A 5
Taloushallinnon tiedonhallinta ja BI-raportointi ACC4LH103B 5
Tilintarkastuksen pro-moduuli ACC4LH104 15
Hyvä tilintarkastustapa ja tarkastusmetodit ACC4LH104A 5
Tilintarkastuksen käytännön toteutus ACC4LH104B 5
Sisäinen tarkastus ja valvonta ACC4LH104C 5
Yritysrahoitus FIE4LH101 10
Yrityksen rahoituksen suunnittelu FIE4LH101A 5
Yrityksen arvonmääritys ja yrityskaupat FIE4LH101B 5
Sijoituspalvelut FIE4LH102 10
Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat FIE4LH102A 5
Arvopaperimarkkinoiden sääntely FIE4LH102B 5
MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ    
Runkomoduuli: Markkinoinnin, viestinnän ja palvelujen johtaminen CAM3LH101 15
Markkinoinnin ja viestinnän tutkimus CAM3LH101A 5
Palvelujen ja markkinoinnin suunnittelu CAM3LH101B 5
Luova suunnittelutyö - Krea Creative CAM3LH101C 5
Krea Community - Opi yhteisömanageriksi CAM4LH101 15
Mediasuunnittelu ja trendit CAM4LH101A 5
Visuaalinen viestintä ja tarinankerronta CAM4LH101B 5
Strateginen brändin kehittäminen CAM4LH101C 5
Krea Design - Luova konseptisuunnittelu   15
Visual Communication and Graphic Design   5
Luova kirjoittaminen ja monikanavainen tarinankerronta   5
Krea Digital - Digitaalinen sisältösuunnittelu   10
Video- ja animaatiotuotanto   5
Digi- ja verkkokehittäminen   5
Krea Media - Strateginen suunnittelu   10
Kampanjasuunnittelu   5
Mediasuunnittelu ja mediasusuhteet   5
PALVELULIIKETOIMINTA JA ASIAKKUUDET    
Runkomoduuli: Markkinoinnin, viestinnän ja palvelujen johtaminen CAM3LH101 15
Markkinoinnin ja viestinnän tutkimus CAM3LH101A 5
Palvelujen ja markkinoinnin suunnittelu CAM3LH101B 5
Luova suunnittelutyö - Krea Creative CAM3LH101C 5
Palvelusuunnittelu ja -myynti   10
Palvelujen tuotteistaminen ja palvelumuotoilu   5
B2B-myyntityö ja myynnin johtaminen   5
Asiakkuuksien johtaminen   10
Asiakaskäyttäytyminen    
ASiakkuuksien johtaminen ja tietojärjestelmät    
Service Mill - palvelukehittämö   10
Palvelubrändit ja monikanavaiset palvelumallit   5
Palveluprototyypit ja lanseerausmarkkinointi   5
HR JA ESIMIESTYÖ    
Runkomoduuli: Esimiesosaaminen LEA3LH101 15
Itsensä johtaminen LEA3LH101A 5
Esimiehen perustehtävät LEA3LH101B 5
Monimuotoisen työyhteisön johtaminen LEA3LH101C 5
Muutosjohtaminen   10
Kilpailustrategiat    
Toiminnan kehittäminen    
Tietojohtaminen    
HR työsuhteen asiantuntijana   10
Esimiehen työoikeus   5
Palkitseminen ja asiantuntijuus   5
HR kumppanina   10
HR-prosessit ja niiden kehittäminen   5
HR-tietojärjestelmät   5
GLOBAL MARKETS AND TRADE    
Runkomoduuli: The Foundations of Growing a Global Business GLO3LH101 15
International competitive strategy GLO3LH101A 5
Basics of supply chain management GLO3LH101B 5
Frameworks and structures in global trade GLO3LH101C 5
Creating and implementing an internationalization plan   10
Internationalization plan; partners, market potential, networking, entry modes   5
Supply chain management; sourcing as a mode of company's internationalizaton   5
International business practicalities   10
Application of the strategic view on internationalization   5
International business practicalities   5
Operating a global business in the era of digitalization   10
Operating a global business in digitalized world   5
E-commerce / E-business   5
YRITTÄJYYS JA VERKOSTOT    
Yrittäjyys  mahdollisuutena ENT3LH101   15
Yrittäjyyden eri muodot ENT3LH101A 5
Yrittäjyys ja tulevaisuuden ennakointi ENT3LH101B 5
Yrittäjän verkostot ja areenat ENT3LH101C 5
Oman yrittäjyyden kehittäminen ENT4LH101 10
Yrittäjävalmennus ENT4LH101A 5
Yrittäjäksi ryhtymisen tavat ENT4LH101B 5
Urheilu- ja hyvinvointialan yrittäjyys ENT5LH101 10
Urheilu- ja hyvinvointitapahtuman järjestäminen ENT5LH101A 5
Urheilu- ja hyvinvointialan liiketoimintaosaaja ENT5LH101B 5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT**   27
  Krea Visual Design CAM8LH101 5
  Krea Multicultural Communication CAM8LH102 5
  Krea Spring School - Inspirational Storytelling CAM8LH106 3
  Krea Content - Copywriter ja sisällöntuottaja CAM8LH104 5
  Krea Event Management CAM8LH103 5
  Työyhteisöviestintä CAM8LH105 5
  Ruotsin valmentavat opinnot SWE8LH101 5
  Englannin valmentavat opinnot ENG8LH101 3
  Matematiikan valmentavat opinnot MAT8LH101 3
  Ranska 1 FRE4LH101 5
  Saksa 1 GER4LH101 5
  Venäjä 1 RUS4LH101 5
  Espanja 1 SPA4LH101 5
  Saksan keskustelutaidot GER8LH101 3
  Conversation in English ENG8LH102 3
  Ranska 2 FRE4LH102 5
  Saksa 2 GER4LH102 5
  Venäjä 2 RUS4LH102 5
  Espanja 2 SPA4LH102 5
  Diskutera på svenska SWE8LH102 3
  Skrivkurs på nätet SWE8LH103 3
  Pohjoismaisen kulttuurin ja kielialueen tuntemus SWE8LH104 3
  Saksan kulttuurin ja kielialueen tuntemus GER8LH102 3
  English Writing Course on the Web ENG8LH103 3
  Venäjän kulttuurin ja kielialueen tuntemus RUS8LH101 3
  Espanjan keskustelutaidot SPA8LH101 3
  NY (nuori yrittäjyys) Start Up BUS8LH017 10
  Games, Peleistä liiketoiminta BUS8LH020 10
  Tiedostava johtajuus ja mindfulness LEA8LH106 3
  Työpsykologia LEA8LH105 5
  Ostotoiminta BUS8LH101 5
  Rahoituslaskentaa Excel-ohjelmalla FIE8LH101 5
  Toimitusketjun hallinta BUS8LH104 5
  Excel-jatkokurssi TOO8LH103 5
  Kehonhuolto PHY8LH102 3
  Kilpailustrategiat LEA4LH004 3
Työharjoittelu   30
Opinnäytetyö THE7LH101 15