Olet täällä

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Liiketalouden koulutusohjelma, päivätoteutus, Helsinki

Haaga-Helian liiketalouden koulutus tarjoaa laaja-alaisen liiketoimintaosaamisen ja mahdollisuuden opiskella liiketalouden osa-alueita käytännönläheisesti, yhteistyössä yritysten kanssa. Koulutus antaa hyvät valmiudet työskennellä niin kotimaisessa kuin kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.

Liiketalouden koulutuksesta valmistuvalla tradenomilla on hyvät henkilökohtaiset työväline- ja vuorovaikutustaidot sekä vahva viestinnällinen osaaminen. Hänen toiminnassaan korostuvat myynti- ja palveluhenkisyys, kansainvälisyys sekä vastuullinen ja eettisesti kestävä asenne. Haaga-Helian tradenomi on liike-elämän osaaja, jolla on valmiudet toimia asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä sekä yrittäjänä.

Liiketalouden koulutusohjelman opetussuunnitelman rakenne on seuraava:

  • Perusopinnot 93 op
  • Suuntautumisopinnot 45 op
  • Opinnäytetyö 15 op
  • Työharjoittelu 30 op
  • Vapaasti valittavat opinnot 27 op

Perusopinnot sisältävät seuraavat moduulit:

 

Suuntautumisopinnot:

 

 

 

Countdown