Olet täällä

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus, HELI16 OPS monimuoto

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus, HELI16 OPS monimuoto

Haaga-Helian liiketalouden koulutus tarjoaa laaja-alaisen liiketoimintaosaamisen ja mahdollisuuden opiskella liiketalouden osa-alueita käytännönläheisesti, yhteistyössä yritysten kanssa. Koulutus antaa hyvät valmiudet työskennellä niin kotimaisessa kuin kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.

Liiketalouden koulutuksesta valmistuvalla tradenomilla on hyvät henkilökohtaiset työväline- ja vuorovaikutustaidot sekä vahva viestinnällinen osaaminen. Hänen toiminnassaan korostuvat myynti- ja palveluhenkisyys, kansainvälisyys sekä vastuullinen ja eettisesti kestävä asenne. Haaga-Helian tradenomi on liike-elämän osaaja, jolla on valmiudet toimia asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä sekä yrittäjänä.

Liiketalouden koulutusohjelman uuden opetussuunnitelman (HELI16) rakenne on seuraava:

  • Perusopinnot 93 op
  • Suuntautumisopinnot 45 op
  • Opinnäytetyö 15 op
  • Työharjoittelu 30 op
  • Vapaasti valittavat opinnot 27 op

Monimuotototeutuksessa on mahdollista valita erilaisia opiskelutapoja:
 

Perusopinnot sisältävät seuraavat moduulit:

*)Suuntatumisopintojen tarjonta on seuraava:

*suuntautumisopintoihin voi tulla muutoksia