Olet täällä

Opintojen suoritusjärjestys - JOURA16

Opintojen suoritusjärjestys - JOURA16

 

Journalismin koulutusohjelma

 

1. lukukausi

Tunnus

Opinto-pistettä

 

Opiskelutaidot ja -välineet

WOR1KJ201

5

 

 

Johdatus opiskeluun

WOR1KJ201A

3

 

 

Työvälineohjelmistot

WOR1KJ201B

2

 

Journalistin työ 1

JOU1KJ201

20

 

 

Journalistinen kirjoittaminen

JOU1KJ201A

7

 

 

Valokuvaus ja kuvankäsittely

JOU1KJ201B

5

 

 

Tiedonhankinta 1

JOU1KJ201C

3

 

 

Journalistin työn ammattietiikka ja lainsäädäntö

JOU1KJ201D

3

 

 

Journalistin kielenhuolto

JOU1KJ201E

2

 

Muuttuva mediamaisema

COM1KJ201

5

2. lukukausi

 

30

 

Svenska för journalister

SWE2KJ201

5

 

Toimittaja työmarkkinoilla

WOR1KJ202

5

 

Journalistin työ 2

JOU2KJ201

20

 

 

Videotyöskentely

JOU2KJ201A

5

 

 

Henkilökuvaus

JOU2KJ201B

3

 

 

Haastattelutekniikka

JOU2KJ201C

4

 

 

Excel ja tilastojen käyttö toimittajan työssä

JOU2KJ201D

3

 

 

Faktantarkistuksen perusteet

JOU2KJ201E

3

 

 

Kehittämishanke 1

JOU2KJ201F

2

3. lukukausi

 

30

 

Journalistin työ 3

JOU2KJ202

15

 

 

Uutistyö- ja ajankohtaisjournalismi

JOU2KJ202A

7

 

 

Radiotyö 1

JOU2KJ202B

3

 

 

Verkkojulkaisemisen perusteet

JOU2KJ202C

2

 

 

Lehtitaitto

JOU2KJ202D

3

 

Journalistinen kääntäminen ja ammattienglanti

ENG2KJ201

5

 

Talous ja valta

SOC2KJ201

10

 

 

Suomi oikeusvaltiona

SOC2KJ201A

3

 

 

Politiikka ja vallankäyttö

SOC2KJ201B

4

 

 

Kansantalous ja hyvinvointi

SOC2KJ201C

3

4. lukukausi

 

30

 

Journalistin työ 4

JOU2KJ203

20

 

 

Narratiivinen journalismi

JOU2KJ203A

6

 

 

Datajournalismi

JOU2KJ203C

4

 

 

Kehittämishanke 2

JOU2KJ203D

5

 

 

Tiedonhankinta 2

JOU2KJ203E

2

 

 

Media ja yleisö

JOU2KJ203F

3

 

Portfoliotyöskentely ja urasuunnittelu

WOR2KJ201

5

 

Yritystalous

ECO2KJ201

5

5. lukukausi

 

30

 

Journalism Project in English

ENG2KJ202

5

 

Global Challenges for Journalists

JOU2KJ204

5

 

Työharjoittelu

PLA6KJ201

15

 

Vapaasti valittavat opintojaksot

 

5

6. lukukausi

 

30

 

Media-analyysi

COM2KJ201

5

 

Monimuotoisuus ja journalismi

JOU2KJ205

5

 

Tutkimus ja kehittäminen

THE7KJ201

10

 

 

Tutkimus- ja kehittämismenetelmät

THE7KJ201A

5

 

 

Opinnäytetyösuunnitelma

THE7KJ201B

5

 

Vapaasti valittavat opintojaksot

 

10

7. lukukausi

 

30

 

Itsensä työllistäminen

WOR2KJ202

5

 

Kehittämishanke 3

JOU2KJ206

5

 

Opinnäytetyö

THE7KJ202

10

 

Vapaasti valittavat opintojaksot

 

10

8. lukukausi

 

30

 

Työharjoittelu 2

PLA6KJ202

15

 

Vapaasti valittavat opintojaksot

 

15

Yhteensä

 

240