Olet täällä

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Journalismin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutusohjelma on suunniteltu suoritettavaksi 1 - 2 vuoden aikana työn ohessa. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä ja ne koostuvat

  • pakollisista syventävistä opinnoista 10 op
  • vapaasti valittavista opintojaksoista 20 op sekä
  • opinnäytetyöstä eli työelämän kehittämishankkeesta 30 op

Alle 240 op:n laajuisen tutkinnon suorittaneelta edellytetään täydentäviä opintoja, jotka voi suorittaa Haaga-Heliassa tultuaan hyväksytyksi tutkinto-ohjelmaan. 

Journalismin ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta valmistuva (medianomi, yamk) on media-alan kehittäjä ja asiantuntija. Hän ymmärtää journalismin erityisluonteen sekä osana yhteiskuntaa että liiketoimintana. Tutkinnon suorittanut  hallitsee kehittämisprosessin vaiheet. Hän osaa hyödyntää alan tutkimustietoa ja trendejä, työskennellä monialaisissa työryhmissä ja verkostoissa sekä tehdä muutosta vaativissa tilanteissa perusteltuja, strategisia päätöksiä.

Kukin opiskelija keskittyy omaan kehittämishankkeeseensa, jonka halutaan tuottavan uusia tuotteita, liikeideoita tai toimintatapoja työelämään. Hanke voi olla toimeksianto esimerkiksi omalle työnantajalle. Opiskelija perehtyy kehittämismenetelmiin ja valitsee ohjatusti hankettaan tukevia muita opintoja, esimerkiksi markkinointia, innovaatiomenetelmiä, strategista johtamista tai monimediakerrontaa.  

Koulutus soveltuu henkilölle, jolla jo on journalismin tai viestinnän alempi korkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä työkokemusta alalta. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä, ja opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa yhdessä vuodessa. Kehittämishankkeen osuus on 30 opintopistettä. Alle 240 op:n laajuisen tutkinnon suorittaneelta edellytetään täydentäviä opintoja, jotka voi suorittaa Haaga-Heliassa tultuaan hyväksytyksi tutkinto-ohjelmaan. 

Opinnot koostuvat lähiopetuspäivistä, valmennusryhmässä työskentelystä, henkilökohtaisesta ohjauksesta ja itsenäisestä työskentelystä. Opettajilla on koulutuksessa valmentava ote. Valmennusryhmissä kunkin opiskelijan aiempaa osaamista hyödynnetään kollegiaalisesti. Haaga-Helian opettajien lisäksi opetuksessa on mukana kutsuttuja asiantuntijoita ja osaajia. 

Opintoihin kuuluu kolmen kokonaisen päivän intensiivijakso lukukausien alussa. Osa lähiopetuspäivistä on lauantaisin, ja suurin osa 2–3 kertaa viikossa iltaopetuksena.  Opiskelussa hyödynnetään myös virtuaalisia oppimisympäristöjä. Opetuskieli on suomi. 

Opiskelijavalinta tehdään kehittämisideoiden perusteella, ja hankkeiden työstäminen alkaa heti opintojen alussa.