Olet täällä

Opintojen suoritusjärjestys, Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma, Helsinki, nuoret ja aikuiset (opetussuunnitelma 2010-2014)

Opintojen suoritusjärjestys, Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma, Helsinki, nuoret ja aikuiset (opetussuunnitelma 2010-2014)
1. vuosi Palveluosaaminen, toimintaympäristö ja asiakkuus Hotelli ja ravintola palvelutuotteena Työharjoittelu (perus- ja ammattiharjoittelu)
49 + 20 op 37 op 12 op 10 + 10 op
2. vuosi Taloudellinen osaaminen, yrittäjyys ja esimiestaidot Ravintolan/majoitusliikkeen palveluprosessit Ravintolan/majoitusliikkeen asiakaslähtöinen kehittäminen
56 op 27 op 15 op 14 op
3. vuosi Syventävä työharjoittelu Strateginen johtaminen ja liiketoiminnan kehittäminen Suuntautumisvaihtoehdon syventävä opintojakso
39 + 10 op 10 op 26 op 13 op
Toinen vieras kieli 6 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Opinnäytetyö 15 op

Countdown