Olet täällä

Opintojaksoluettelo, Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma (opetussuunnitelma 2015)

Opintojaksoluettelo, Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma (opetussuunnitelma 2015)

Opintojaksosta käytetään hotelli-, ravintola- ja matkailualan koulutusyksikössä nimitystä moduuli.
Majoitusliiketoiminnan johtaminen (päivätoteutus)    
1. vuosi Koodi op
Majoitus- ja ravintola-alan liiketoimintaympäristö (kaikki yhdessä) HOT2RH006 9
Itsensä johtaminen ja urasuunnitelman kehittäminen 1 SLF1HA001 1
Toinen vieras kieli (samassa kielessä 3 + 3 op) Kuvaukset 6
Markkinoinnin ja myynnin perusteet MAR1HR001 5
Laskentatoimen ja Excelin perusteet hotelli-, ravintola- ja matkailualalla ACC1HA001 5
Kirjallinen viestintä COM1HA001 5
Toiminta projekteissa LEA1HA001 3
Johdatus ravintolajuomiin RES1RH002 3
Majoitusalan ammattitaidon kehittäminen tai Ravintola-alan ammattitaidon kehittäminen HOT3RH001   RES3RH001 9
Hotelli- ja ravintolaliiketoiminnan juridiikka LAW1HR001 5
Esiintymistaito ja vuorovaikutteinen palveluviestintä COM1HA002 3
Työharjoittelu (10 op 30 op:sta) PLA6HA001 10
YHTEENSÄ   64
2. vuosi   op
Yrittäjyys ja majoitusliiketoiminnan aloittaminen HOT1RH007 5
Hospitality and Tourism Business English ENG2HA001 5
Developing Intercultural Competence INT1HA001 2
Managerial English ENG1HR001 3
E-Business in Tourism and Hospitality (virtuaalisena) MAR2HL001 5
Markkinointiviestintä hotelli-, ravintola- ja matkailualalla MAR1HL001 3
Tutkimus-, kehittämis- ja innovointimenetelmät TKI1HA001 3
Esimiestyö ja toiminnan kehittäminen majoitusliikkeessä HOT3RH002 9
Hotelli-projekti HOT1RH001 3
Hotelli- ja ravintolaliiketoiminnan palvelukulttuurin johtaminen LEA2HR002 5
Opinnäytetyö (5 op 15 op:sta) THE7HA001 5
Svenska i hotell-, restaurang- och turismbranschen SWE2HA001 5
Työharjoittelu (10 op 30 op:sta) PLA6HA002 10
YHTEENSÄ   63
3. vuosi   op
Accommodation Business Management HOT3RH003 9
Hotel Project HOT3RH004 9
Myynnin esimiestyö ja johtaminen hotelli-, ravintola- ja matkailualalla MAR2HL002 5
Opinnäytetyö (5 op 15 op:sta) THE7HA001 5
Hotelli- ja ravintola-alan johdon yrityssimulaatio LEA2HR003 5
Johdon laskentatoimi hotelli-, ravintola- ja matkailualalla ACC2HA001 5
Dynaamisen palveluyrityksen johtaminen (kaikki yhdessä) HOT2RH005 9
Itsensä johtaminen ja urasuunnitelman kehittäminen 2 SLF1HA002 1
Strategic Management and Human Resource Management in Hotel, Restaurant and Tourism Business LEA2HA001 5
Työharjoittelu (10 op 30 op:sta) PLA6HA011 10
YHTEENSÄ   63
Lisäksi   op
Vapaasti valittavat moduulit   15
Opinnäytetyö (5 op 15 op:sta) THE7HA001 5
KAIKKI YHTEENSÄ   210
     
Ravintolaliiketoiminnan johtaminen (päivätoteutus)    
1. vuosi   op
Majoitus- ja ravintola-alan liiketoimintaympäristö (kaikki yhdessä) HOT2RH006 9
Itsensä johtaminen ja urasuunnitelman kehittäminen 1 SLF1HA001 1
Toinen vieras kieli (samassa kielessä 3 + 3 op) Kuvaukset 6
Markkinoinnin ja myynnin perusteet MAR1HR001 5
Johdatus ravintolajuomiin RES1RH002 3
Laskentatoimen ja Excelin perusteet hotelli-, ravintola- ja matkailualalla ACC1HA001 5
Toiminta projekteissa LEA1HA001 3
Kirjallinen viestintä COM1HA001 5
Ravintola-alan ammattitaidon kehittäminen RES3RH001 9
Esiintymistaito ja vuorovaikutteinen palveluviestintä COM1HA002 3
Hotelli- ja ravintolaliiketoiminnan juridiikka LAW1HR001 5
Työharjoittelu (10 op 30 op:sta) PLA6HA001 10
YHTEENSÄ   64
2. vuosi   op
Yrittäjyys ja ravintolaliiketoiminnan aloittaminen RES1HR001 5
Hospitality and Tourism Business English ENG2HA001 5
Developing Intercultural Competence INT1HA001 2
Managerial English ENG1HR001 3
Ravintolayrityksen sähköinen liiketoiminta RES2HR001 5
Markkinointiviestintä hotelli-, ravintola- ja matkailualalla MAR1HL001 3
Tutkimus-, kehittämis- ja innovointimenetelmät TKI1HA001 3
Esimiestyö ja toiminnan kehittäminen ravintolassa RES3RH002 9
Ravintola-projekti RES1RH001 3
Hotelli- ja ravintolaliiketoiminnan palvelukulttuurin johtaminen LEA2HR002 5
Opinnäytetyö (5 op 15 op:sta) THE7HA001 5
Svenska i hotell-, restaurang- och turismbranschen SWE2HA001 5
Työharjoittelu (10 op 30 op:sta) PLA6HA002 10
YHTEENSÄ   63
3. vuosi   op
Food & Beverage Management RES3RH003 9
Restaurant Project RES3RH004 6
Myynnin esimiestyö ja johtaminen hotelli-, ravintola- ja matkailualalla MAR2HL002 5
Opinnäytetyö (5 op 15 op:sta) THE7HA001 5
Ruoan ja juoman yhdistäminen RES1HR002 3
Johdon laskentatoimi hotelli-, ravintola- ja matkailualalla ACC2HA001 5
Hotelli-, ravintola-alan yrityssimulaatio LEA2HR003 5
Dynaamisen palveluyrityksen johtaminen (kaikki yhdessä) HOT2RH005 9
Itsensä johtaminen ja urasuunnitelman kehittäminen 2 SLF1HA002 1
Strategic Management and Human Resource Management in Hotel, Restaurant and Tourism Business LEA2HA001 5
Työharjoittelu (10 op 30 op:sta) PLA6HA011 10
YHTEENSÄ   63
Lisäksi   op
Vapaasti valittavat moduulit   15
Opinnäytetyö (5 op 15 op:sta) THE7HA001 5
KAIKKI YHTEENSÄ   210
     
Majoitus- ja ravintolaliiketoiminnan johtaminen (monimuotototeutus)    
1. vuosi   op
Hotelli- ja ravintola-alan liiketoimintaympäristö HOT2RH001 9
Itsensä johtaminen ja urasuunnitelman kehittäminen 1 SLF1HA001 1
Kirjallinen viestintä COM1HA001 5
Laskentatoimen ja Excelin perusteet hotelli-, ravintola- ja matkailualalla ACC1HA001 5
Hospitality and Tourism Business English ENG2HA001 5
Hotelli- ja ravintola-alan liiketoimintalähtöinen kehittäminen HOT2RH002 9
Hotelli- ja ravintolaprojekti 1 HOT1RH002 3
Toiminta projekteissa LEA1HA001 3
Markkinoinnin ja myynnin perusteet MAR1HR001 5
Hotelli- ja ravintolaliiketoiminnan juridiikka LAW1HR001 5
Johdatus ravintolajuomiin RES1RH002 3
Työharjoittelu (10 op 30 op:sta) PLA6HA001 10
YHTEENSÄ   63
2. vuosi   op
Esiintymistaito ja vuorovaikutteinen palveluviestintä COM1HA002 3
Markkinointiviestintä hotelli-, ravintola- ja matkailualalla MAR1HL001 3
Yrittäjyys ja majoitus- ja ravintolaliiketoiminnan aloittaminen HOT1RH008 5
E-Business in Tourism and Hospitality (virtuaalisena) MAR2HL001 5
Myynnin esimiestyö ja johtaminen hotelli-, ravintola- ja matkailualalla MAR2HL002 5
Hotelli- ja ravintolaliiketoiminnan palvelukulttuurin johtaminen LEA2HR002 5
Tutkimus-, kehittämis- ja innovointimenetelmät TKI1HA001 3
Esimiestyö ja kannattava liiketoiminta hotelli- ja ravintola-alalla HOT2RH003 9
Hotelli- ja ravintola-projekti 2 HOT1RH003 3
Svenska i hotell-, restaurang- och turismbranschen SWE2HA001 5
Opinnäytetyö (5 op 15 op:sta) THE7HA001 5
Työharjoittelu (10 op 30 op:sta) PLA6HA002 10
YHTEENSÄ   61
3. vuosi   op
Hotelli- ja ravintolayksikkö muuttuvassa toimintaympäristössä HOT2RH004 9
Hotelli- ja ravintolaprojekti 3 HOT1RH004 6
Developing Intercultural Competence INT1HA001 2
Opinnäytetyö (5 op 15 op:sta) THE7HA001 5
Strategiatyö ja henkilöstöjohtaminen hotelli-, ravintola- ja matkailualalla LEA2HA003 5
Johdon laskentatoimi hotelli-, ravintola- ja matkailualalla ACC2HA001 5
Hotelli-, ravintola-alan yrityssimulaatio LEA2HR003 5
Managerial English ENG1HR001 3
Dynaamisen palveluyrityksen johtaminen HOT2RH005 9
Itsensä johtaminen ja urasuunnitelman kehittäminen 2 SLF1HA002 1
Työharjoittelu (10 op 30 op:sta) PLA6HA011 10
YHTEENSÄ   60
Lisäksi   op
Vapaasti valittavat moduulit   15
Toinen vieras kieli (samassa kielessä 3 + 3 op) Kuvaukset 6
Opinnäytetyö (5 op 15 op:sta) THE7HA001 5
KAIKKI YHTEENSÄ   210