Olet täällä

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus, Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma, Helsinki, nuoret ja aikuiset (opetussuunnitelma 2010-2014)

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus, Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma, Helsinki, nuoret ja aikuiset (opetussuunnitelma 2010-2014)

Tutkinnon tuottama osaaminen

Tutkinnon tuottama osaaminen jakautuu erikoisosaamiseen ja yleisiin työelämävalmiuksiin:

Erikoisosaaminen Yleiset työelämävalmiudet
taloudellisen osaaminen itsensä kehittäminen
johtamisosaaminen viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
majoitus-, ravintolapalvelu- ja asiakasosaaminen kansainvälisyys- ja kulttuuriosaaminen
majoitus- ja ravitsemisalan liiketoimintaosaaminen kehittämistoiminnan osaaminen
majoitus- ja ravitsemisalan turvallisuus- ja ympäristöosaaminen yhteiskuntavastuu ja eettinen osaaminen

 

Tutustu tarkemmin hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelmasta valmistuneen restonomin osaamisprofiiliin.

 

Opintojen rakenne ja laajuus

Opinnot rakentuvat seuraavasti:

Opinnot Laajuus
Perusopinnot (PO) 60 op
Ammattiopinnot (AO) 90 op
Työharjoittelu 30 op
Opinnäytetyö 15 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Yhteensä 210 op

 

Restonomiopinnot kestävät 3,5 vuotta. Opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Opinnot johtavat tutkintoon, jonka nimike on restonomi (AMK).