Olet täällä

Opintojen suoritusjärjestys, Hotelli- ja ravintola-alan (keittiömestari) koulutusohjelma, Helsinki, nuoret ja aikuiset (opetussuunnitelma 2010-2014)

Opintojen suoritusjärjestys, Hotelli- ja ravintola-alan (keittiömestari) koulutusohjelma, Helsinki, nuoret ja aikuiset (opetussuunnitelma 2010-2014)
1. vuosi Palveluosaaminen, toimintaympäristö ja asiakkuus Käytännön ruoanvalmistus Ruoka palvelutuotteena
62 op 37 op 13 op 12 op
2. vuosi Työharjoittelu (perus- ja ammattiharjoittelu) Taloudellinen osaaminen, yrittäjyys ja esimiestaidot Ruokapalvelualan prosessit Asiakaslähtöinen kehittäminen
73 op 10+10 op 24 op 15 op 14 op
3. vuosi Syventävä työharjoittelu Strateginen johtaminen ja liiketoiminnan kehittäminen
39 op 10 op 29 op
     
Toinen vieras kieli 6 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Opinnäytetyö 15 op

Countdown