Olet täällä

Opintojaksokuvaukset, 1.8.2017 jälkeen aloittaneet

Opintojaksokuvaukset, 1.8.2017 jälkeen aloittaneet

Finanssi- ja talousasiantuntija koulutusohjelma

Opetussuunnitelma FINA17, 1.8.2017 jälkeen opintonsa aloittaneet

* Suuntautumisopintojen puuttuvat kuvaukset lisätään myöhemmin. 
** Vapaasti valittavien opintojen listaa täydennetään myöhemmin.

  Tunnus Opinto-pisteet
PERUSOPINNOT 93
Ammatillinen kehittyminen SLF1LK101 3
Ruotsin tasotesti SWE1LH101 0
Englannin tasotesti ENG1LH101 0
Matematiikan tasotesti MAT1LH101 0
Liiketoimintaosaaja BUS1LK101 15
  Yrittäjyys ja yritystoiminta BUS1LK101A 5
  Yritysten toimintaympäristöt BUS1LK101B 5
  Tietotekniset taidot BUS1LK101C 5
Työyhteisöosaaja ORG1LK101 15
  Yhteistyöosaaminen ORG1LK101A 6
  Viestintäosaaminen ORG1LK101B 6
  Työsuhdeosaaminen ORG1LK101C 3
Asiakasosaaja CUS1LK101 15
  Myynti- ja palvelutaidot CUS1LK101A 6
  Asiakkuus- ja markkinointiosaaminen CUS1LK101B 6
  Svenska för affärslivet - muntlig del CUS1LK101C 2
  Svenska för affärslivet - skriftlig del CUS1LH101D 1
Tuloksen tekijä ACF1LK101 15
  Oma talous ACF1LK101A 3
  Yrityksen talous ACF1LK101B 8
  Yrityksen rahoitus ACF1LK101C 4
Growing Global GLO1LK101 15
  Globalization and internationalization GLO1LK101A 5
  Communication and culture GLO1LK101B 5
  International economics GLO1LK101C 5
Uuden kehittäjä RDI1LK101 15
  Innovaatio-osaaminen RDI1LK101A 5
  Digitaalinen liiketoiminta RDI1LK101B 5
  Analysointiosaaminen RDI1LK101C 5
SUUNTAUTUMISOPINNOT*   45
Finanssialan johdanto FIE3LK101 15
  Finanssialan toimijat ja toiminta FIE3LK101A 5
  Vakuutusalan johdanto FIE3LK101B 5
  Sijoittamisen perusteet FIE3LK101C 5
Finanssialan liiketoiminta   10
  Finanssialan liiketoiminnan ominaispiirteet   5
  Finanssialan palveluiden myynti ja markkinointi   5
Sijoituspalvelut   10
  Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat   5
  Arvopaperimarkkinoiden sääntely   5
Digi Fina   10
  Rahoituksen edistynyt Excel ja VBA   5
  Rahoituksen tietojärjestelmät ja SQL   5
Yritysrahoitus   10
  Yrityksen rahoituksen suunnittelu   5
  Yrityksen arvonmääritys ja yrityskaupat   5
Global Finance   10
  Financial Economics and Development   5
  International Financial Management   5
     
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT**   27
  Ruotsin valmentavat opinnot SWE8LH101 5
  Englannin valmentavat opinnot ENG8LH101 3
  Matematiikan valmentavat opinnot MAT8LH101 3
  Johdannaiset ja riskienhallinta   5
  Vastuullinen sijoittaminen   3
  VBA-ohjelmoinnin jatkokurssi   5
  Analysointiosaaminen ja SPSS   3
  Excel-jatkokurssi   5
  Konserni- ja IFRS-tilinpäätös   5
  Pankki- ja rahoitusalan oikeus   5
  SAP-asiantuntija   5
Työharjoittelu   15+15
Opinnäytetyö THE6LK101 15