Olet täällä

Opintojaksokuvaukset 2017 - 2019

Opintojaksokuvaukset 2017 - 2019

Finanssi- ja talousasiantuntija koulutusohjelma, opetussuunnitelma FINA17

Alla listatut opintojaksokuvaukset ovat voimassa 1.8.2017 - 30.6.2019. Syksyllä 2019 alkavien opintojen päivitetyt opintojaksokuvaukset löytyvät täältä.

  Tunnus Opinto-pisteet
PERUSOPINNOT 93
Ammatillinen kehittyminen SLF1LK101 3
Ruotsin tasotesti SWE1LH101 0
Englannin tasotesti ENG1LH101 0
Matematiikan tasotesti MAT1LH101 0
Liiketoimintaosaaja BUS1LK101 15
  Yrittäjyys ja yritystoiminta BUS1LK101A 5
  Yritysten toimintaympäristöt BUS1LK101B 5
  Tietotekniset taidot BUS1LK101C 5
Työyhteisöosaaja ORG1LK101 15
  Yhteistyöosaaminen ORG1LK102A 5
  Viestintäosaaminen ORG1LK102B 5
  Työsuhdeosaaminen ORG1LK102C 5
Asiakasosaaja CUS1LK101 15
  Myynti- ja palvelutaidot CUS1LK101A 6
  Asiakkuus- ja markkinointiosaaminen CUS1LK101B 6
  Svenska för affärslivet - muntlig del CUS1LK101C 2
  Svenska för affärslivet - skriftlig del CUS1LH101D 1
Tuloksen tekijä ACF1LK101 15
  Oma talous ACF1LK101A 3
  Yrityksen talous ACF1LK101B 8
  Yrityksen rahoitus ACF1LK101C 4
Growing Global GLO1LK101 15
  Globalization and internationalization GLO1LK101A 5
  Communication and culture GLO1LK101B 5
  International economics GLO1LK101C 5
Uuden kehittäjä RDI1LK101 15
  Innovaatio-osaaminen RDI1LK101A 5
  Digitaalinen liiketoiminta RDI1LK101B 5
  Analysointiosaaminen RDI1LK101C 5
SUUNTAUTUMISOPINNOT   45
Finanssialan johdanto FIE3LK101 15
  Finanssialan toimijat ja toiminta FIE3LK101A 5
  Vakuutusala ja vakuuttaminen FIE3LK101B 5
  Sijoittamisen perusteet FIE3LK101C 5
Finanssialan liiketoiminta FIE3LK102 10
  Finanssialan liiketoiminnan ominaispiirteet FIE3LK102A 5
  Finanssialan palveluiden myynti ja markkinointi FIE3LK102B 5
Sijoituspalvelut FIE4LK101 10
  Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat FIE4LK101A 5
  Arvopaperimarkkinoiden sääntely FIE4LK101B 5
Digi Fina FIE4LK102 10
  Rahoituksen edistynyt Excel ja VBA FIE4LK102A 5
  Rahoituksen tietojärjestelmät ja SQL FIE4LK102B 5
Yritysrahoitus FIE4LK103 10
  Yrityksen rahoituksen suunnittelu FIE4LK103A 5
  Yrityksen arvonmääritys ja yrityskaupat FIE4LK103B 5
Global Finance FIE4LK104 10
  Financial Economics and Development FIE4LK104A 5
  International Financial Management FIE4LK104B 5
     
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT*   27
  Ruotsin valmentavat opinnot SWE8LH101 5
  Englannin valmentavat opinnot ENG8LH101 3
  Matematiikan valmentavat opinnot MAT8LH101 3
  Johdannaiset ja riskienhallinta FIE8LK102 5
  Vastuullinen sijoittaminen   3
  VBA-ohjelmoinnin jatkokurssi   5
  Kyselytutkimus tuloksiksi TOO8LH102 3
  Excel-jatkokurssi TOO8LH103 5
  Konserni- ja IFRS-tilinpäätös ACC8LH102 5
  Pankki- ja rahoitusalan oikeus LAW8LH104 5
  SAP peruskurssi TOO8LH101 5
  Rahoituslaskentaa Excel-ohjelmalla FIE8LH101 5
  Makrotalous ja rahoitusmarkkinat BUS8LH112 3
  Data-analytiikka TOO8LH105 5
  IFRS and Consolidated Financial Statements ACC8LH102 5
  Asunto-osakeyhtiön talous ja hallinto ACF8LH102 5
  Palkanlaskennan perusteet ACF8LH103 3
  Henkilöverotus ja verotusmenettely BUS8LH107 3
  Projektinhallinta ja Excel työelämässä TOO8LH104 3
  Matematiikkaa finanssiosaajille MAT8LH103 5
  Future working skills WOR8HH033 1
  Find your strenghts WOR8HH032 5
  StartUp School warmUp parade WOR8HH013 3
  Developing entrepreneurial mindset WOR8HH022 5
  Pitching camp WOR8HH023 3
  StartUp School koko tarjonta StartUp School  
Työharjoittelu   15+15
Opinnäytetyö   3 + 15 op
Tutkimustyön perusteet ja menetelmät THE7LK101 3 op
Opinnäytetyö, vaihe 1 THE7HH901 5 op
Opinnäytetyö, vaihe 2 THE7HH902 5 op
Opinnäytetyö, vaihe 3 THE7HH903 5 op
Kypsyysnäyte THE7HH904 0 op

Countdown