Olet täällä

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus, 1.8.2017 jälkeen aloittaneet

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus, 1.8.2017 jälkeen aloittaneet

Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma

Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma valmentaa opiskelijaa rahoituksen ja taloushallinnon ammatillisiin tehtäviin.  Opintojen pääaihealueita ovat rahoitus, laskentatoimi, kansantalous, yritysjuridiikka, tietojenkäsittely ja kielet. Koulutus profiloituu tarjoamalla laaja-alaisen osaamiskokonaisuuden, jossa huomioidaan myös asiakaspalvelulähtöisyys ja erilaisten vuorovaikutustaitojen vahvistaminen.

Koulutusohjelmasta valmistuneella on edellytykset työskennellä finanssitoimialalla esim. pankissa tai vakuutusyhtiössä tai muiden yritysten tai julkisen sektorin rahoitustehtävissä. Hän voi aloittaa uran esim. back-office toimihenkilönä, rahasto- tai analyysiassistenttina ja edetä myöhemmin vaativimpiin asiantuntijatehtäviin työkokemuksen myötä. Mahdollisia ammattinimikkeitä ovat esim. talous- tai rahoitussuunnittelija, varainhoitaja, sijoitus-, palvelu- tai rahoitusneuvoja, vakuutus- tai korvauskäsittelijä, meklari, dealeri, analyytikko, rahoitusjohtaja jne. Opinnot antavat hyvän pohjan sekä asiakaspalvelu- että tutkimus- ja kehittämisosaamiselle, mikä mahdollistaa monia uravaihtoehtoja aina asiakasrajapinnassa toimimisesta tutkimuksellisiin taustatehtäviin. Kieliopinnot sekä mahdolliset ulkomaan vaihdossa suoritetut opinnot pohjustavat hyvin myös kansainvälistä uraa.

Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelman uuden opetussuunnitelman (FINA17) rakenne on seuraava:

Perusopinnot 93 op
Suuntautumisopinnot 45 op
Opinnäytetyö 15 op
Työharjoittelu 30 op
Vapaasti valittavat opinnot 27 op

FINA17 opetussuunnitelman perusopintojen moduulit:

FINA17 opetussuunnitelman suuntautumisopintojen moduulit: