Olet täällä

Opintojaksoluettelo, OPS 2016

Opintojaksoluettelo, OPS 2016

Työharjoittelua lukuun ottamatta opintokokonaisuuksien alle voidaan sijoittaa myös vapaavalintaisia opintoja. Niitä kuuluu medianomin (amk) tutkintoon 40 opintopisteen verran.

Opintokokonaisuus - Opintojakso - Opintojakson osa op Koodi

Journalistinen ilmaisu ja työprosessi

90

 

Journalistin työ 1

20

JOU1KJ201
 Journalistinen kirjoittaminen 7 JOU1KJ201A
 Valokuvaus ja kuvankäsittely 5 JOU1KJ201B
 Tiedonhankinta 1 3 JOU1KJ201C
 Journalistin työn ammattietiikka ja lainsäädäntö 3 JOU1KJ201D
 Journalistin kielenhuolto 2 JOU1KJ201E

Journalistin työ 2

20

JOU2KJ201
 Videotyöskentely 5 JOU2KJ201A
 Henkilökuvaus 3 JOU2KJ201B
 Haastattelutekniikka 4 JOU2KJ201C
 Excel ja tilastojen käyttö toimittajan työssä 3 JOU2KJ201D
 Faktantarkistuksen perusteet 3 JOU2KJ201E
 Kehittämishanke 1 2 JOU2KJ201F

Journalistin työ 3

15

JOU2KJ202
 Uutistyö- ja ajankohtaisjournalismi 7 JOU2KJ202A
 Radiotyö 1 3 JOU2KJ202B
 Verkkojulkaisemisen perusteet 2 JOU2KJ202C
 Lehtitaitto 3 JOU2KJ202D

Journalistin työ 4

20

JOU2KJ203
 Narratiivinen journalismi 6 JOU2KJ203A
 Datajournalismi 4 JOU2KJ203C
 Kehittämishanke 2 5 JOU2KJ203D
 Tiedonhankinta 2 2 JOU2KJ203E
 Media ja yleisö 3 JOU2KJ203F

Svenska för journalister

5

SWE2KJ201

Journalistinen kääntäminen ja ammattienglanti

5

ENG2KJ201

Journalism Project in English

5

ENG2KJ202

Yhteiskunta, media ja talous

35

 

Muuttuva mediamaisema

5

COM1KJ201

Talous ja valta

10

SOC2KJ201

   Suomi oikeusvaltiona 3 SOC2KJ201A
   Politiikka ja vallankäyttö 4 SOC2KJ201B
   Kansantalous ja hyvinvointi 3 SOC2KJ201C

Yritystalous

5

ECO2KJ201

Global Challenges for Journalists

5

JOU2KJ204

Monimuotoisuus ja journalismi

5

JOU2KJ205

Media-analyysi

5

COM2KJ201

Työelämä- ja kehittämistaidot sekä yrittäjyys

45

 

Opiskelutaidot ja -välineet

5

WOR1KJ201

   Johdatus opiskeluun 3 WOR1KJ201A
   Työvälineohjelmistot 2 WOR1KJ201B

Toimittaja työmarkkinoilla

5

WOR1KJ202

Portfoliotyöskentely ja urasuunnittelu

5

WOR2KJ201

Tutkimus ja kehittäminen

10

THE7KJ201

   Tutkimus ja kehittämismenetelmät 5 THE7KJ201A
   Opinnäytetyösuunnitelma 5 THE7KJ201B

Itsensä työllistäminen

5

WOR2KJ202

Kehittämishanke 3

5

JOU2KJ206

Opinnäytetyö

10

THE7KJ202

Työharjoittelu

30

 

Työharjoittelu 1

15

PLA6KJ201

Työharjoittelu 2

15

PLA6KJ202

Journalismin koulutusohjelman vapaavalintaisia ammattiopintoja

 

 

Luova kirjoittaminen 5 JOU8KJ101
Tekstin rakenne ja editointi 5 JOU8KJ102
Multimedia 3 JOU8KJ103
Toimittajan esiintymistaito 3 JOU8KJ104
Radiotyö 2 5 JOU8KJ128
Radiotyö 3 5 JOU8KJ141
Valokuvauksen syventävät opinnot 5 JOU8KJ108
Tv-työ 1 5 JOU8KJ109
Tv-työ 2 5 JOU8KJ130
Osuuskuntayrittäjyys toimittajille 1 3-5 JOU4KJ003
Osuuskuntayrittäjyys toimittajille 2 3-5 JOU4KJ004
Työelämäprojektit 1-15 JOU8KJ118
Opintolaari: muu aktiivisuus alalla osana opintoja 1-5 JOU8KJ119
Talousjuttujen kirjoittaminen 6 JOU2KJ027
Tuottajana toimituksessa 3-5 JOU8KJ207
Taloustoimittajan englanti 3 JOU8KJ204
Ulkomaantoimittajan englanti 3 JOU8KJ203