Olet täällä

Opintojaksoluettelo, OPS 2014

Opintojaksoluettelo, OPS 2014
opinto op koodi

Journalistinen ilmaisu ja työprosessi

83

 

Journalistin työ 1

15

JOU1KJ101

 Journalistinen kirjoittaminen 8 JOU1KJ101A
 Tiedonhankinta 1 2 JOU1KJ101B
 Valokuvaus ja kuvankäsittely 5 JOU1KJ101C

Journalistin työ 2

13

JOU1KJ102

 Haastattelutekniikka ja henkilöjutut 6 JOU1KJ102A
 Henkilökuvaus 3 JOU1KJ102C
 Videotyöskentely 3 JOU1KJ102D
 Taiton perusteet 1 1 JOU1KJ102B

Journalistin työ 3

15

JOU2KJ101

 Uutis- ja ajankohtaisjournalismi 8 JOU2KJ101A
 Taiton perusteet 2 1 JOU2KJ101B
 Verkkojulkaisemisen perusteet 2 JOU2KJ101C
 Kuvituskuva 3 JOU2KJ101D
 Uutisenglanti 1 JOU2KJ101E

Journalistin työ 4

17

JOU2KJ102

 Aikakauslehtikerronta 6 JOU2KJ102A
 Kuvakerronta 3 JOU2KJ102B
 Taitto 3 JOU2KJ102C
 Digitaalinen toimintaympäristö 3 JOU2KJ102D
 Tiedonhankinta 2 2 JOU2KJ102E

Journalistin työ 5

10

JOU2KJ103

 Sisällöntuotanto muuttuvassa mediassa 6 JOU2KJ103A
 Journalistin it-taidot 4 JOU2KJ103B

Journalistin kielitaito

7

JOU2KJ105

 Media English 4 JOU2KJ105A
 Svenska för journalister 3 JOU2KJ105B

Tilastojen käyttö toimittajan työssä ja datan visualisoinnin perusteet

6

JOU2KJ106

 Tilastojen käyttö toimittajan työssä 3 JOU2KJ106A
 Datan visualisoinnin perusteet 3 JOU2KJ106B

Yhteiskunta, kansantalous ja liiketalous

42

 

Suomalainen mediamaisema

5

COM1KJ101

Media ja yhteiskunta

7

COM1KJ102

 Joukkoviestinnän organisaatiot 4 COM1KJ102A
 Journalistin juridiikka 3 COM1KJ102B

Media-analyysi

5

COM2KJ101

Talous ja valta

9

SOC2KJ101

 Suomi oikeusvaltiona 3 SOC2KJ101A
 Politiikka ja vallankäyttö 3 SOC2KJ101B
 Kansantalous ja hyvinvointi 3 SOC2KJ101C

Media ja yleisö

5

COM2KJ102

Global Challenges for Journalists

5

JOU2KJ104

Yritystalous

6

BUS2KJ101

Työyhteisötaidot, ammatillinen kehittyminen ja yrittäjyys

55

 

Opiskelutaidot ja välineet

10

WOR1KJ101

 Johdatus opiskeluun 3 WOR1KJ101A
 Työvälineohjelmistot 3 WOR1KJ101B
 Tiedonhankinnan perusteet 1 WOR1KJ101C
 Journalistin ammattietiikka 1 WOR1KJ101D
 Journalistin kielenhuolto 2 WOR1KJ101E

Freetyön perusteet

3

WOR1KJ102

Portfoliotyöskentely ja urasuunnittelu

3

WOR2KJ101

Kansainvälinen muuttuva työelämä

10

WOR2KJ102

 Mukana työelämän muutoksessa

4

WOR2KJ102A

 Interviewing in English 3 WOR2KJ102B
 Monimuotoisuus ja journalismi 3 WOR2KJ102C

Tutkimus ja kehittäminen

19

THE7KJ101

 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 4 THE7KJ101A
 Opinnäytetyösuunnitelma 5 THE7KJ101B
 Opinnäytetyö 10 THE7KJ101C

Yrittäjyys

10

WOR2KJ103

 Media-alan yrittäjyys (vapaavalintainen) 5 WOR2KJ103A
 Itsensä työllistäminen 5 WOR2KJ103B

Erityisosaaminen

30

 
Innovaatiojournalismin erityiskurssi 3 JOU8KJ121
Johdatus journalismin opintoihin 7 JOU8KJ136
Luova kirjoittaminen itsetuntemuksen ja elämänhallinnan tukena 4 JOU8KJ122
Luova kirjoittaminen 5 JOU8KJ101
Tekstin rakenne ja editointi 3 JOU8KJ102
Multimedia 3 JOU8KJ103
Toimittajan esiintymistaito 3 JOU8KJ104
Opiskelijalehden toimittaminen 1 2-7 JOU8KJ105
Opiskelijalehden toimittaminen 2 2-7 JOU4KJ133
Journalism in the Digital Age 3 JOU8KJ125
Radiotyö 1 3 JOU8KJ107
Radiotyö 2 3-5 JOU8KJ128
Radiotyö 3 5 JOU8KJ141
Valokuvauksen syventävät opinnot 5 JOU8KJ108
Tv-työ 1 5 JOU8KJ109
Tv-työ 2 3-5 JOU8KJ130
Urheilutoimittajan tiedonhankinnan perusteet   JOU8KJ135
Osuuskuntayrittäjyys toimittajille 1 3-6 JOU4KJ003
Osuuskuntayrittäjyys toimittajille 2 3-6 JOU4KJ004
Kielenhuollon jatko 3 JOU8KJ112
Politiikan lukupiiri 3 JOU8KJ113
Journalistin it-taidot 2 5 JOU8KJ117
Työelämäprojektit 1-15 JOU8KJ118
Opintolaari: muu aktiivisuus alalla osana opintoja 1-5 JOU8KJ119
Verkkolehden toimittaminen 1 3-9 JOU8KJ120
Verkkolehden toimittaminen 2   JOU8KJ131
Repetitionkurs i Svenska   SWE8KJ101
Talousjuttujen kirjoittaminen 6 JOU2KJ027

Työharjoittelu

30

 
Työharjoittelu 1 15 PLA6KJ101
Työharjoittelu 2 15 PLA6KJ102