Olet täällä

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus OPS2014

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus OPS2014

Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmassa opintonsa syksy 2014 – kevät 2016 välisenä aikana aloittaneet opiskelijat seuraavat OPS14-opetussuunnitelmaa. Alla olevat tiedot koskevat tätä opetussuunnitelmaa.

Koulutusohjelma koostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, työharjoittelusta ja opinnäytetyöstä.

Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma

Opinto-
pisteet
Perusopinnot 57
  Pakolliset perusopinnot 45
    Liiketoimintaosaaminen 22
    Viestintä- ja tietohallinto-osaaminen 23
  Vaihtoehtoiset perusopinnot 12
    Liikekieli- ja kulttuuriosaaminen (2 kieltä à 6 op) 12
Ammattiopinnot 90
  Pakolliset ammattiopinnot 55
    Liiketoimintaosaaminen 12
    Viestintä- ja tietohallinto-osaaminen 24
    Organisointi- ja koordinointiosaaminen 19
  Vaihtoehtoiset ammattiopinnot 35
    Viestintä- ja tietohallinto-osaaminen 23
    Erikoistumisalueen ammattiopinnot 12
Vapaasti valittavat opinnot 18
Työharjoittelu 30
Opinnäytetyö 15
Yhteensä 210