Olet täällä

JORE - Johtaminen reformissa

JORE - Johtaminen reformissa

Jore on Helia-säätiön rahoittama tutkimus johtamisesta ammatillisen koulutuksen muutostilanteessa. Ammatillisen koulutuksen reformi tarkoittaa suuria muutoksia ammatillisten oppilaitosten johtamiseen. Tutkimuksessa selvitetään, kuinka muutosta johdetaan tulevassa ammatillisen koulutuksen reformissa vastaten samalla opiskelijan ja työelämän ja yhteiskunnan odotuksiin.

Tutkimuksessa selvitetään:
1)    Mitä johtaminen on ammatillisessa koulutuksessa nyt ja tulevaisuudessa
2)    Millaiset osaamistarpeet muutoksen johtamisessa nousevat esille
3)    Miten reformissa tarvittava muutos saadaan aikaan

Tutkimuksen kohderyhmänä on rehtorit ja heidän johtoryhmänsä laajennettuna muutoksen kannalta kriittisillä henkilöillä. Otos on 10-15 hengen ryhmä/oppilaitos. Yhteistyökumppaneina tutkimuksessa kolme ammatillista oppilaitosta.

Tutkimuksen aineisto kerätään kevään 2017 aikana ja raportti julkaistaan 30.9.2017 mennessä. Aineisto kerätään Webropol-kyselyllä, havainnoimalla ja teemaryhmähaastatteluilla. Aineisto analysoidaan laadullisin menetelmin.

Projektiryhmä HHAOKK:ssa: Heli Bergström (projektipäällikkö, tutkija), Kimmo Mäki (tutkija) ja Johanna Luostarinen (projektikoordinaattori).

 

Hankkeen nimi: JORE- Johtaminen ammatillisessa koulutuksessa muutostilanteessa
Painopistealue, ala: Oppimisen uudet ratkaisut, Ammatillinen opettajankoulutus
Koordinaattori: Haaga-Helia AOKK
Projektipäällikkö: Heli Bergström
Kesto: 2017
Rahoittaja: Helia-Säätiö

Countdown