Olet täällä

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus, Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma, Helsinki, nuoret ja aikuiset (opetussuunnitelma 2010-2014)

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus, Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma, Helsinki, nuoret ja aikuiset (opetussuunnitelma 2010-2014)

Tutkinnon tuottama osaaminen

 

Tutkinnon tuottama osaaminen jakautuu erikoisosaamiseen ja yleisiin työelämävalmiuksiin:

Erikoisosaaminen Yleiset työelämävalmiudet
taloudellinen osaaminen itsensä kehittäminen
johtamisosaaminen viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
matkailualan palvelu- ja asiakasosaaminen kansainvälisyys- ja kulttuuriosaaminen
matkailualan liiketoimintaosaaminen kehittämistoiminnan osaaminen
matkailualan turvallisuusosaaminen yhteiskuntavastuun ja eettisen osaaminen

 

Tutustu tarkemmin matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelmasta valmistuneen restonomin osaamisprofiiliin.

 

Opintojen rakenne ja laajuus

Opinnot rakentuvat seuraavasti:

Opinnot Laajuus
Perusopinnot (PO) 60 op
Ammattiopinnot (AO) 90 op
Työharjoittelu 30 op
Opinnäytetyö 15 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Yhteensä 210 op

 

Restonomiopinnot kestävät 3,5 vuotta. Opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Opinnot johtavat tutkintoon, jonka nimike on restonomi (AMK).
Noin 20 prosenttia opinnoista tapahtuu englanniksi.

Countdown