Olet täällä

Liikuntajohtaminen ja valmennus (liikunnanohjaaja, YAMK)

Liikuntajohtaminen ja valmennus (liikunnanohjaaja, YAMK)

Koulutuksen tavoitteena on parantaa opiskelijan valmiuksia työskennellä liikunta- ja hyvinvointipalveluyritysten, liikunnan kansalaisjärjestöjen sekä kunnallisen liikuntatoimen vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä. Opiskelija saa tutkimustietoon perustuvan käsityksen liikunta-alasta ja sen kehitysnäkymistä sekä kehittää johtajuuden, viestinnän ja markkinoinnin valmiuksiaan. Opiskelu on työelämälähtöistä ja valmentaa tiedon innovatiiviseen soveltamiseen, laadukkaiden palvelutuotteiden kehittämiseen sekä erilaisissa kumppanuusverkostoissa työskentelemiseen ja niiden johtamiseen.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu suoritettavaksi enintään kahdessa vuodessa työn ohessa. Viikon pituiset intensiivijaksot järjestetään kahden syyslukukauden aikana elokuusta joulukuun loppuun. Kevätlukukaudet keskitytään lähinnä opintoihin liittyviin projektitehtäviin sekä työelämän kehittämistehtävän toteuttamiseen.

 

"Toimin liikunta- ja nuorisotoimen tulosalueiden päällikkönä, ja olen esimies tuntipalkkaisille ohjaajille liikunta- ja nuorisotoimessa. Tehtävänäni on toteuttaa liikunta- ja nuorisolain velvoitteita, vastata tulos­alueeni talouden ja toiminnan toteutumisesta sekä koko ajan kehittää vapaa-ajan toimintaa Nousiaisissa.

Opiskeluaikana vierailin jalkapallon World Cupissa Etelä-Afrikassa. Olimme siellä Cape Townin yliopiston vieraina ja teimme kenttä­tutkimusta mm. kisa-kävijöiden kulutustottumuksista. Urheilumarkkinointiopinnot yhdistettynä jalkapallon World Cupin kokemiseen antoi vahvan pohjan liikunnan markki­noinnille pitkälle tulevaisuuteen. HAAGA-HELIAn laaja yhteistyöverkosto mahdollistaa tämäntyyppisen kansain­välisen yhteistyön."

Jouni Kangasniemi, vapaa-aikatoimen päällikkö, Nousiaisten kunta

Ylempi AMK-tutkinto, kevään 2017 yhteishaku
toimipiste: Vierumäki

  • tutkintonimike: liikunnanohjaaja (ylempi AMK), laajuus 90 op
  • hakuaika: 15.3. - 5.4.2017 klo 15.00
  • ENNAKKOTEHTÄVÄ ja CV-pohja: julkaistaan 15.3. ja tulee palauttaa 20.4.2017 klo 15.00 mennessä 
  • valintakoe 15.-17.5.2017
  • koulutus alkaa elokuussa 2017
  • hakutilasto
  • hakutiedot Opintopolussa