Olet täällä

Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma, tradenomi (ylempi amk)

Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma, tradenomi (ylempi amk)

Siirto- ja Avoimen Polun -hakijat syksyn 2018 haussa keväällä 2019 alkaviin opintoihin hakevat tähän Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelmaan, lisätietoa Opinto-oppassa. 

Valmistuttuasi sinulla on valmiudet toimia ICT-alan vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Tällaisia ovat mm. vaativien tietojärjestelmien kehittämisprojektien tai hankkeiden johtaminen, tietojärjestelmiin liittyvän liiketoiminnan suunnittelu- ja johtotehtävät, tietojärjestelmiin liittyvät konsultointi- tai koulutustehtävät sekä itsenäinen, riittävät liiketoimintavalmiudet omaava ICT-alan yrittäjä. Pätevyydessä korostuu tietojärjestelmien osaaminen ja niiden eri osaamisalueiden integrointi.

Tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa 2–3 vuodessa, mutta se on mahdollista suorittaa 1,5–3 vuodessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Opiskelu koostuu etätehtävistä ja pääasiassa arki-iltoina toteutettavista lähitapaamisista, joita on ensimmäisenä ja toisena lukukautena noin 2–3 kertaa viikossa ja myöhemmin noin 1–8 kertaa kuukaudessa riippuen opiskelijan valitsemista opinnoista. Opiskelussa hyödynnetään myös virtuaalisia oppimisympäristöjä.

Ylempi AMK-tutkinto, syksyn 2018 yhteishaku

  • tutkintonimike: tradenomi (ylempi AMK), laajuus 90 op
  • toimipiste: Pasila
  • hakuaika: 5. - 19.9.2018 klo 15.00
  • koulutus alkaa tammikuussa 2019
  • hakutilasto
  • katso hakutiedot Opintopolusta
  • Ennakkotehtävä

 

"Teen töitä tällä hetkellä Tieto Finland Oy:ssä hankekonsulttina ja hankejohtajana toimialariippumattomasti. Työni on painottunut viimeisen kymmenen vuoden ajan asiakkaidemme kriisiytyneiden kehittämishankkeiden ja -projektien auttamiseen, tukemiseen, haltuunottoon ja johtamiseen (program takeover and recovery). Minulla on yhteensä reilun 20 vuoden työkokemus erilaisista vaativista kansallisista ja kansainvälisistä projektinjohtamisen, konsultointi- ja esimiestyön rooleista finanssitoimialalta, julkishallinnosta ja kaupan alueelta.

Mittava ja monipuolinen asiantuntija- ja johtamistyökokemukseni on jäsentynyt ja työtä tukeva tietopohjani laajentunut ja uudistunut suorittamani ylemmän AMK tutkinto-opiskelun myötä ja tuloksena. Voin vilpittömästi suositella tällaista tutkinto-opiskelua työn ohella kokeneemmillekin konkareille, joilla on halu edelleen kehittyä ja pysyä mukana vauhdilla kehittyvässä ja muuttuvassa liike-elämässä, tai johtaa tätä suurta jatkuvaa muutosta. Kaikki, mitä voit kuvitella tarvitsevasi toimiessasi asiantuntijan tai johtajan roolissa liiketoiminnan tai organisaation transformaatio-ohjelmassa tulevat katetuiksi hyvin kurssivalinnoin. Parhaimmillaan teoriaopinnot ja niitä tukevat harjoitukset kiteytyvät laadittavaan opinnäytetyöhön."

Pertti Kujanpää

Program Consultant, Program Manager

Countdown