Olet täällä

Liiketoiminnan teknologioiden koulutus (tradenomi YAMK)

Liiketoiminnan teknologioiden koulutus (tradenomi YAMK)

Valmistuttuasi sinulla on valmiudet toimia ICT-alan vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Tällaisia ovat mm. vaativien tietojärjestelmien kehittämisprojektien tai hankkeiden johtaminen, tietojärjestelmiin liittyvän liiketoiminnan suunnittelu- ja johtotehtävät, tietojärjestelmiin liittyvät konsultointi- tai koulutustehtävät sekä itsenäinen, riittävät liiketoimintavalmiudet omaava ICT-alan yrittäjä. Pätevyydessä korostuu tietojärjestelmien osaaminen ja niiden eri osaamisalueiden integrointi.

Tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa 2–3 vuodessa, mutta se on mahdollista suorittaa 1,5–3 vuodessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Opiskelu koostuu etätehtävistä ja pääasiassa arki-iltoina toteutettavista lähitapaamisista, joita on ensimmäisenä ja toisena lukukautena noin 2–3 kertaa viikossa ja myöhemmin noin 1–8 kertaa kuukaudessa riippuen opiskelijan valitsemista opinnoista. Opiskelussa hyödynnetään myös virtuaalisia oppimisympäristöjä.

 

"Teen töitä tällä hetkellä Tieto Finland Oy:ssä hankekonsulttina ja hankejohtajana toimialariippumattomasti. Työni on painottunut viimeisen kymmenen vuoden ajan asiakkaidemme kriisiytyneiden kehittämishankkeiden ja -projektien auttamiseen, tukemiseen, haltuunottoon ja johtamiseen (program takeover and recovery). Minulla on yhteensä reilun 20 vuoden työkokemus erilaisista vaativista kansallisista ja kansainvälisistä projektinjohtamisen, konsultointi- ja esimiestyön rooleista finanssitoimialalta, julkishallinnosta ja kaupan alueelta.

Mittava ja monipuolinen asiantuntija- ja johtamistyökokemukseni on jäsentynyt ja työtä tukeva tietopohjani laajentunut ja uudistunut suorittamani ylemmän AMK tutkinto-opiskelun myötä ja tuloksena. Voin vilpittömästi suositella tällaista tutkinto-opiskelua työn ohella kokeneemmillekin konkareille, joilla on halu edelleen kehittyä ja pysyä mukana vauhdilla kehittyvässä ja muuttuvassa liike-elämässä, tai johtaa tätä suurta jatkuvaa muutosta. Kaikki, mitä voit kuvitella tarvitsevasi toimiessasi asiantuntijan tai johtajan roolissa liiketoiminnan tai organisaation transformaatio-ohjelmassa tulevat katetuiksi hyvin kurssivalinnoin. Parhaimmillaan teoriaopinnot ja niitä tukevat harjoitukset kiteytyvät laadittavaan opinnäytetyöhön."

Pertti Kujanpää

Program Consultant, Program Manager

Ylempi AMK-tutkinto, syksyn 2017 yhteishaku
toimipiste: Pasila

  • tutkintonimike: tradenomi (ylempi AMK), laajuus 90 op
  • hakuaika: 6. - 20.9.2017 klo 15.00
  • koulutus alkaa tammikuussa 2018
  • hakutilasto
  • katso hakutiedot Opintopolusta
  • Ennakkotehtävä sekä työ- ja tutkintotodistuskopiot on toimitettava hakijapalveluihin 27.9.2017 klo 15.00 mennessä. Ennakkotehtävä julkaistaan 6.9.2017.