Olet täällä

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tukee opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä ja etenemistä työuralla. Opintoihin voi hakea, jos on suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon ja ollut soveltuvissa työtehtävissä vähintään kolmen vuoden ajan tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, Uudistuvan journalismin koulutuksessa 60 opintopistettä. Tutkinnon keskeinen osa on opinnäytetyö (30 op), joka on esimerkiksi opiskelijan työnantajaorganisaation kehittämiseen liittyvä hanke.

Suomenkieliset YAMK-koulutukset

Ylempi amk-tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin kuin ylempi korkeakoulututkinto.

Englanninkieliset YAMK-koulutukset