Olet täällä

Mitä Haaga-Heliassa voi opiskella?

Mitä Haaga-Heliassa voi opiskella?

Haaga-Heliassa voit opiskella...

Tradenomiksi

Tradenomi on kaupallisen alan asiantuntija, jolla on laaja-alainen ammatillinen osaaminen, hyvät viestintätaidot ja monipuolinen kielitaito.

Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutus
Johdon assistenttityön ja kielten koulutus
Liiketalouden koulutus
Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin koulutus
Myyntityön koulutus
Tietojenkäsittelyn koulutus

Medianomiksi

Medianomi on viestintäalan asiantuntija, joka voi työskennellä muun muassa joukkotiedotusvälineissä tai kulttuurituotannossa.

Journalismin koulutus

Liikunnanohjaajaksi

Liikunnanohjaaja on liikunta-alan asiantuntija, joka voi työskennellä monipuolisissa ohjaus-, koulutus- ja valmennustehtävissä.

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus

 

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon

Ylempi amk-tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet soveltuvan korkeakoulututkinnon ja joilla on vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän tarpeisiin.

Englanniksi

At Haaga-Helia University of Applied Sciences students can study Bachelor’s degree programmes and Master’s degree programmes. Haaga-Helia offers 40 Bachelor’s degree programmes out of which 8 are delivered in English.