Olet täällä

Service Excellence

Service Excellence

Miksi Haaga-Helian eMBA?

Haaga-Helian Executive MBA:n hyvien arvioiden takana ovat pedagogisesti ansioituneet kouluttajat, jotka monipuolisia opetusmenetelmiä käyttäen perehdyttävät ohjelmassa mukana olevat laaja-alaisesti liiketalouden eri osa-alueisiin, hyödyntäen esimerkkejä, käytännön työkaluja sekä erityisesti muiden osallistujien kokemuksia.
Haaga-Helian eMBA in Service Excellence koostuu nimenomaan eMBA-opiskelijoille räätälöidyistä moduuleista. Ohjelma ei sisällä muita Haaga-Helian koulutuksia tai kirjatenttejä, ja online-moduulien osuus kokonaisuudesta on noin 10%. Tiivis työskentely yhdessä eri alojen huippuosaajien kanssa mahdollistaa monipuolisen ja syvällisen näkemyksen eri teemoista ja tarjoaa loistavan tilaisuuden verkostojen rakentamiseen. Verkoston laajeneminen jatkuu opintojen päättymisen jälkeen eMBA-alumnitoiminnan puitteissa.

Service Excellence-opinnot on jaettu kolmeen vaihtoehtoon. 

Executive MBA 90 opintopisteen kokonaisuuden lisäksi tarjoamme kaksi pienempää opintokokonaisuutta, joissa saa hyvän käsityksen ohjelmastamme. Vaikka suurin osa opiskelijoistamme pystyykin tasapainottamaan työskentelyn, opiskelun ja perhe-elämän eMBA-ohjelman aikana, haluamme myös tarjota mahdollisuuden aloittaa pienemmällä opintokokonaisuudella, jonka jälkeen voi halutessaan jatkaa ohjelmassa ja suorittaa koko eMBA in Service Excellence -koulutusohjelman. Yksi pienempien opintokokonaisuuksien suurimmista eduista on se, että voit aloittaa opinnot missä vaiheessa vuotta tahansa. Opinnot on myös mahdollista suorittaa juuri itselle sopivassa tahdissa. Meillä on lisäksi mahdollista opiskella pelkästään yksittäisiä moduuleja. Nähdäksesi seuraavat alkavat moduulit, tarkista eMBA:n kalenteri ja lue lisää kurssitarjonnastamme.

Osa moduuleista saattaa olla sellaisia, joissa olet jo asiantuntija, joten tarjoamme myös mahdollisuuden aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiselle (AHOT). Tämä tarkoittaa, tarvittavat tiedot ja taidot omaava opiskelija läpäisee automaattisesti kyseisen moduulin.

Ohjelmat:

eMBA in Service Excellence, 90 op (20 moduulia)

Haaga-Helian Executive MBA in Service Excellence on laaja-alainen ohjelma jo työelämässä kokemusta keränneille ammattilaisille, jotka haluavat nyt syventää johtamisosaamistaan ja strategiataitojaan. Ohjelma on suunnattu erityisesti johto-ja kehitystehtävissä toimiville asiantuntijoille. Fokus on palvelujohtamisessa ja tutkinnossa käsitellään erilaisia strategisia ja johtamiseen liittyviä ajankohtaisia ongelmia ja aiheita monista näkökulmista. Keskitymme monen toimialan näkökulmasta palveluosaamiseen, joten ohjelma antaa tukevan pohjan henkilökohtaiselle kehittymiselle ja johtamisosaamisen päivittämiselle. Ohjelmastamme valmistuu piinkovia johtajia, jotka pystyvät oppimansa avulla tuomaan valtavasti lisäarvoa ja uutta näkemystä yrityksensä käyttöön.

Diploma in Service Excellence, 30 op (10 moduulia)

The Diploma in Service Excellence on suunniteltu liike-elämän perusasioiden kertaamiseen johtajille, jotka haluavat tuoda työhönsä uusia näkökulmia. Tässä opintokokonaisuudessa erilaisista taustoista tulevat opiskelijat pääsevät syventämään osaamistaan liiketoiminnan eri osa-alueilla. Ohjelma antaa nykyaikaisia työkaluja johtamiseen sekä itsevarmuutta edetä uralla uusiin haasteisiin. The Diploma in Service Excellence räätälöidään jokaisen opiskelijan tarpeisiin yksilöllisesti, painopisteen ollen kuitenkin palvelujohtamisessa. Diploma in Service Excellence -koulutusohjelma sisältää kymmenen vapaavalintaista moduulia.

Graduate Certificate in Service Excellence, 15 op (5 moduulia)

The Graduate Certificate on suunniteltu opiskelijoille, jotka etsivät lyhyempää ja keskitetympää opintokokonaisuutta, jossa käsitellään tärkeimmät palvelujohtamisen osa-alueet. Graduate Certificate -koulutusohjelma sisältää 5 vapaavalintaista moduulia. Tarkoituksena on ymmärtää nykyaikaisia palveluliiketoiminnan johtamisen käytänteitä heidän toimialallaan tai täydentää aukkoja osaamisessa. Graduate Certificate räätälöidään jokaisen opiskelijan tarpeiden ja kiinnostusten mukaan.