Olet täällä

Matkailun sähköinen liiketoiminta

Matkailun sähköinen liiketoiminta

Työskenteletkö matkailun, vapaa-ajan tai elämystalouden parissa? Tule saamaan uusia taitoja ja työkaluja sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen, erityisesti myynnin ja markkinoinnin osa-alueisiin.

Tavoite

Matkailun sähköinen liiketoiminta on 30 op opintokokonaisuus, jossa sähköisen liiketoiminnan tärkeimmät teemat on koottu käytännönläheiseksi kokonaisuudeksi. Opintojen avulla opiskelija pystyy parantamaan valmiuksiaan sähköisen liiketoiminnan hyödyntäjänä ja kehittäjänä sekä poimimaan uusia ideoita erityisesti myynnin ja markkinoinnin osa-alueilta. Digitalisaatio tuo mukanaan modernin ajattelutavan markkinointiin ja myyntiin. Opinnot antavatkin monipuolisia taitoja ja työkaluja yritysten ja organisaatioiden sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen. Ne auttavat opiskelijaa myös hahmottamaan tulevaisuuden sähköisiä palveluita ja toimintamuotoja.

Opiskelijat

Opinnot on tarkoitettu ennen kaikkea matkailun, vapaa-ajan ja elämystalouden parissa toimiville ja alan kehittäjille. Opinnoissa menestymistä auttaa, kun opiskelijalla on

 • työkokemusta alan työtehtävistä

 • vähintään opistoasteen tutkinto

 • riittävä suomen ja englannin kielen taito

Kesto ja opiskelumuoto

Koulutuksen laajuus on yhteensä 30 op ja tarkoitettu suoritettavaksi kokonaisuudessaan. Yksittäisiä opintojaksoja ei voi täten suorittaa. Opinnot kestävät yhden lukuvuoden elokuun 2017 lopusta toukokuuhun 2018. Opiskella voi työn ohessa, sillä jokaisessa opintojaksossa on 1 - 2 lähipäivää Haagan kampuksella. Kannattaa kuitenkin huomioida, että lähiopetuksen ohella opinnot vaativat opiskelua jaksojen välissä. Opiskelija tekee tällöin mm. tehtäviä sekä itsenäisesti että ryhmissä. Lisäksi opintoihin sisältyy webinaareja. Yksi opintopiste (op) on laskennallisesti 27 tuntia opiskelijan työpanosta. Opinnot muodostavat kokonaisuuden ja vaativat lähtökohtaisesti 100 % läsnäolon lähipäivinä. Lähiopetus järjestetään Helsingissä, Haaga-Helian Haagan kampuksella, osoitteessa Pajuniityntie 11.

Muuta huomioitavaa 

Opiskelijalla edellytetään olevan oma tietokone käytettävissään opintojen aikana. Löydät Haaga-Helian laitesuositukset täältä.

Hinta 

Koulutuksen kokonaishinta on 300 euroa, joka sisältää kahden lukukauden avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksut. Opintomaksun maksamalla voi halutessaan suorittaa myös muita Haaga-Helian avoimessa opetustarjonnassa olevia opintojaksoja. Suoritettu 30 opintopisteen Matkailun sähköisen liiketoiminnan kokonaisuus huomioidaan hyväksi lukuna Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman monimuotototeutuksessa, jos opiskelija pääsee ko. koulutusohjelman opiskelijaksi joko avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi haettaessa tai yhteishaun kautta.

Ilmoittautuminen 

Ilmoittaudu viimeistään 11.8.2017 ilmoittautumislomakkeella. Hyväksytyille lähetetään linkki ensimmäisen lukukausimaksun suorittamiseen (150€) elokuussa, ennen opintojen alkua. Toinen lukukausimaksu (150 €) tulee maksettavaksi tammikuussa 2018.

Opintojaksot (lähiopetuspäivät Haagan kampuksella)

31.8. – 1.9.2017

Digimarkkinoinnin mahdollisuudet, 5 op

25.9. & 23.10.2017

Sähköinen kaupankäynti, 5 op

4.12.2017

Sosiaalisen median tehokas hyödyntäminen, 5 op

5.2.2018

Elämys verkossa, 5 op

5.3. & 9.4.2018

Videot osana markkinointia, 5 op

14.5.2018

Kehittämistehtävä, 5 op

JAKSO 1 DIGIMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET

Laajuus 5 op

Ajankohta 31.8-1.9.2017 klo 9 – 16, lähiopetuspäivät Haagan kampuksella

Oppimistavoitteet

Jakso perehdyttää osallistujan digitaaliseen markkinointiviestintään. Sen aikana esitellään digimarkkinoinnin käsite, ajattelutapa ja haasteet, sekä sen eri työkalut ja terminologia. Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle perusvalmiudet soveltaa oppimaansa omassa työssään. Koulutuksen lähestymistapa on käytännönläheinen ja keskusteleva. Koulutuksessa tutustutaan matkailun sähköiseen maailmaan, sen keskeisiin trendeihin ja asiakkaisiin sekä siihen, mitä digitaalisuus tarkoittaa käytännössä toimialalle. Erityisesti keskitytään markkinoinnin haasteisiin ja keskeisiin käsitteisiin sekä työkaluihin, joita netissä on tarjolla hyödynnettäväksi.

Sisältö

 •  Digimarkkinoinnin haasteet ja mahdollisuudet
 •  ”Digimatkailun” trendit ja asiakkaat
 •  Digitalisaatio matkailussa ja eri muodot; haasteet ja mahdollisuudet
 •  Matkailumarkkinoiden tutkiminen netissä
 •  Digimarkkinoinnin keskeiset käsitteet ja työkalut

Ensimmäisenä lähipäivänä 31.8. esitellään koulutuksen kokonaisuus, opintojen käytännön järjestelyt, verkko-oppimisympäristö sekä kehittämistehtävän rooli.

 

JAKSO 2 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI

Laajuus 5 op

Ajankohdat 
25.9.2017 klo 9 - 16 Sähköinen kaupankäynti, lähiopetuspäivä Haagan kampuksella 
9.10.2017 klo 18 - 20 Sähköinen kaupankäynti, webinaari 
23.10.2017 klo 9 - 16 Sähköinen kaupankäynti - lait ja asetukset, lähiopetuspäivä Haagan kampuksella 
6.11.2017  klo 18 - 20 Sähköinen kaupankäynti,webinaari

Oppimistavoitteet

Jakson jälkeen opiskelija on perehtynyt matkailun sähköisen liiketoiminnan peruskäsitteisiin, strategiseen ja toiminnalliseen suunnitteluun sekä sähköisen liiketoiminnan merkitykseen yrityksen kilpailutekijänä. Opiskelija pystyy tuotantoverkostolähtöisesti hahmottamaan kokonaiskuvan tietoverkkojen hyödyntämisestä yrityksen ja yritysverkostojen liiketoiminnassa sekä ymmärtää sähköisen liiketoiminnan kokonaisvaltaisen kehittämisen vaikutukset ja oikeudelliset vastuukysymykset yritysten liiketoiminnassa.

Sisältö

 • Matkailuyrityksen sähköinen liiketoiminta ja sen prosessit
 • Sähköiset jakelukanavat ja jakelukanavastrategia
 • Matkailun verkkokauppa B2B ja B2C
 • Verkkoliiketoiminnan lainsäädännölliset näkökulmat

JAKSO 3 SOSIAALISEN MEDIAN TEHOKAS HYÖDYNTÄMINEN

Laajuus 5 op

Ajankohdat 
20.11.2017 klo 18-20 webinaari  
4.12.2017 klo 9-16 lähiopetuspäivä Haagan kampuksella

Oppimistavoitteet

Jakson aikana opiskelija oppii, mitä sosiaalinen media on ja miten sitä voi tehokkaasti hyödyntää liiketoiminnassa ja markkinoinnissa.

Sisältö

 • Sosiaalinen media ja sosiaalinen media matkailussa
 • Sosiaalisen median työvälineet ja kanavat
 • Sosiaalinen media organisaation sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä

JAKSO 4 ELÄMYS VERKOSSA

Laajuus 5 op

Ajankohdat 
15.1.2018 klo 18-20 webinaari 
5.2.2018 klo 9-16 lähiopetuspäivä Haagan kampuksella   

Oppimistavoitteet 
Jakson aikana opiskelija oppii elämystalouden perusteet ja digitaalisuuden merkityksen siinä. Hän oppii myös tapoja toteuttaa digitaalisia elämyksiä sekä laajentaa kokemusta digitaalisesti (blurred experience onlinen & offline; digituotteet matkailussa, mobiili, pelit yms.)

Sisältö

 • Elämystalouden perusteet
 • Digitaaliset elämykset
 • Hämärtynyt asiakaskokemus – Blurred experience

JAKSO 5 VIDEOT OSANA MARKKINOINTIA

Laajuus 5 op

Ajankohdat 
5.3.2018 klo 9 – 16 lähiopetuspäivä Haagan kampuksella 
12.3.2018 klo 18 – 20 webinaari 
x.4.2018 klo 9 – 16 lähiopetuspäivä Haagan kampuksella

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää osallistuja sisältömarkkinoinnin perusteisiin sekä videomarkkinoinnin rooliin digimarkkinoinnissa. Opintojakson aikana perehdytään videomarkkinoinnin parhaisiin käytäntöihin. Osallistujien tulisi kyetä jakson päätyttyä suunnittelemaan itsenäisesti videomarkkinoinnin toimenpiteitä. 

Sisältö

 • Sisältömarkkinoinnin perusteet
 • Videot osana sisältömarkkinointia
 • Videomarkkinoinnin perusteet
 • Hittivideon valmistuskaava
 • Videomarkkinointiprosessin vaiheet (suunnittelu, tarjouspyyntö, projektin johtaminen)
 • Esimerkkivideoiden analysointi ryhmätyönä
 • Maksettu videomainonta (YouTube)
 • Videointimarkkinoinnin mittaaminen

JAKSO 6 KEHITTÄMISTEHTÄVÄ

Laajuus 5 op

Ajankohdat 
 Webinaarit 15.9.2017, 18.12.2017, 19.2.2018 ja 23.4.2018 klo 18 – 20 
Kehittämistehtävän esittely muille ryhmän jäsenille ma 14.5.2018 klo 9-16

Oppimistavoitteet

Kehittämistehtävän tarkoituksena on tukea opiskelua ja viedä koulutuksen antia käytäntöön konkreettisella tavalla. Se auttaa opiskelijaa kehittämään itseään ja yrityksensä / organisaationsa digitalisuutta. Luonteeltaan kehittämistehtävä on opiskelijan omaan työhön ja vaikutuspiiriin liittyvä muutos- tai kehittämisprojekti, jonka opiskelija suunnittelee ja mahdollisuuksien mukaan jo toteuttaa opiskelun aikana.

Sisältö

 1. kehittämistehtävän suunnitelma

 2. toteutuksen kuvaus

 3. oman oppimisprosessin arviointi

Kehittämistehtävänä voi olla esim.

 • yrityksen Internet - markkinoinnin kehittäminen
 • sähköisen kaupan käynnistäminen ja eri toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden arviointi
 • yrityksen markkinoinnin toteuttaminen sosiaalisessa mediassa
 • organisaation Internet-osaamisen lisääminen

Lisätiedot: Haagan korkeakoulupalvelut, Taru Hinkka, p. 040 488 7432

Johanna Heinonen, sähköpostit: etunimi.sukunimi (at) haaga-helia.fi