Olet täällä

Pääsyvaatimukset

Pääsyvaatimukset

Suomenkielisten AMK-tutkintojen opintojaksoille ei ole pohjakoulutus- tai kielitaitovaatimuksia (katso ohjeet YAMK-opintoihin sivun alaosassa). Opintojaksojen mahdolliset edeltävyysehdot on otettava huomioon.

Kielitaitovaatimukset englanninkielisten AMK-tutkintojen opintojaksoilla

Avoimen amk:n opiskelija voi ilmoittautua englanninkielisten AMK-tutkintojen opintojaksoille, mikäli hän voi osoittaa riittävän kielitaidon jollakin seuraavien todistusten alarajalla:

 • Pearson test of English (Academic 51) tai
 • Cambridge ESOL's Certificate of Proficiency in English (CPE) CEFR level C1 tai
 • Cambridge ESOL's Certificate in Advanced English (CAE) CEFR level C1 tai
 • IELTS-todistuksella (score academic level 6,0) http://www.britishcouncil.fi/exam tai
 • TOEFL-todistuksella (score 550 paper test/213 computer test/ 79-80 internet-based test) http://www.ets.org/toefl/ tai
 • yleisen kielitutkinnon taitotaso 4 englannin kielessä kaikilla osa-alueilla (tekstin ymmärtäminen, puheen ymmärtäminen, puhuminen ja kirjoittaminen) (www.oph.fi => Koulutukset ja tutkinnot => Kielitutkinnot).

Kaikkien todistusten voimassaoloaika on kaksi vuotta, paitsi yleisessä kielitutkinnossa, jossa ei ole rajoitettua voimassaoloaikaa. TOEFL-testin tulos hyväksytään vain, jos se on toimitettu suoraan TOEFL-testinomistajalta, Educational Testing Serviceltä (ETS). Muista todistuksista on esitettävä alkuperäiset todistukset ilmoittautumisen yhteydessä.

Englannin kielen taidon osoittamiseksi hyväksytään lisäksi

 • Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa suoritettu englanninkielinen toisen asteen tutkinto
 • tai näissä maissa suoritettu alempi tai ylempi englanninkielinen korkeakoulututkinto sekä EU/ETA-maassa suoritettu englanninkielinen alempi tai ylempi korkeakoulututkinto tai
 • ylioppilastutkinto arvosanalla C (IB-tutkinto 4, EB-tutkinto 6,00 - 6,95 tai RP-tutkinto 7) pitkänä kirjoitetussa englannin kielessä
 • suomalainen AICE-tutkinto

Pääsyvaatimukset ylempien AMK-tutkintojen opintojaksoille

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvia opintoja voi suorittaa avoimessa ammattikorkeakoulussa vain henkilö, joka täyttää ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon alla olevat pääsyvaatimukset tai jonka ammattikorkeakoulu katsoo muutoin täyttävän opiskelun edellytykset.

Pääsyvaatimukset:

 • Alan korkeakoulututkinto ja vähintään kolme vuotta (36 kk) yleistä työkokemusta korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen
  TAI
 • Soveltuva korkeakoulututkinto ja kolme vuotta (36 kk) alan työkokemusta korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen  
  TAI
 • Alan korkeakoulututkinto ja vähintään kolme vuotta (36 kk) alan työkokemusta korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen
   
 • Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittua työkokemusta. Huom. viimeiset opiskelijat valmistuivat näihin opistoasteen ja korkea-asteen tutkintoihin pääosin ennen vuotta 2000.

Hakukelpoisuuden osoittaakseen sinun tulee esittää työkokemuksestaan työnantajan antama työtodistus, joka tarkistetaan hyväksytyksi tulleilta. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Varusmiespalvelua, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelua tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon.Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että olet tai olet ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Sinun tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, toimitathan kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Voit laskea päätoimisen työn työkokemuskuukausiesi määrän itse tai käyttää netissä vapaassa käytössä olevia laskureita, kuten http://www.timeanddate.com/date/duration.html.